Dziennik nr 156 2003

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Nadzoru Prawnego
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21, 61 854 16 22

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1461) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 3 października 2003 r.

Nr 156

 

TREŚĆ
Poz.:

 


UCHWAŁY RAD GMIN

 
2933

nr III/24/2002 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Stęszew na 2003 r.

 
2934

nr III/29/2002 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie zatwierdzenia zarządzenia nr 10 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 17 grudnia 2002 r. w sprawie używania materiałów pirotechnicznych o charakterze widowiskowym

 
2935

nr III/30/2002 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie Statutu Gminy Stęszew

 
2936

nr III/31/2002 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 30 grudnia 2002 r, zmieniająca uchwałę w sprawie podatku od środków transportowych

 
2937

nr IX/58/2003 Rady Miejskiej w Grodzisku Wielkopolskim z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu tak zwanej północnej obwodnicy miasta Grodzisk Wielkopolski

 
2938

nr IX/59/2003 Rady Miejskiej w Grodzisku Wielkopolskim z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu usług w rejonie ul. Bukowskiej w Grodzisku Wielkopolskim

 
2939

nr VII/64/2003 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu usług, położonego przy ul. Leśnej w Zaniemyślu

 
2940

nr XII/93/2003 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 26 czerwca 2003 r. w sprawie "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej we wsi Nowinki, obejmującego obszar działek o nr ewid. 7/4 do 7/34 i części działki o nr ewid. 7/35"

 
2941

nr XI/60/2003 Rady Gminy w Chodowie z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy Chodów

 
2942

nr VIII/68/2003 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 29 sierpnia 2003 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Tuliszków

 
2943

nr VIII/69/2003 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 29 sierpnia 2003 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Tuliszków

 
2944

nr VIII/84/2003 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 4 września 2003 r. w sprawie nadania nazw ulic w mieście Stęszewie

 
2945

nr IX/65/2003 Rady Gminy w Gnieźnie z dnia 5 września 2003 r. w sprawie nadania nazw osiedli, ulic

 

Autor: Andrzej Nowakowski
Data utworzenia: 03.10.2003
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 08.11.2012 - 11:24