Dziennik nr 156 2008

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Nadzoru Prawnego
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21, 61 854 16 22

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1461) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

z dnia 16 września 2008 r.

Nr 156

 

TREŚĆ
Poz.:


ROZPORZĄDZENIE

 


WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO

 
2703

nr 20/08 z dnia 22 sierpnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyznaczenia aglomeracji Krajenka

 


UCHWAŁY

 


SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 
2704

nr XXVI/360/08 z dnia 21 lipca 2008 r. zmieniająca uchwałę nr XVIII/240/07 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 17 grudnia 2007 r. w sprawie: budżetu Województwa Wielkopolskiego na rok 2008

 
2705

nr XXVI/365/08 z dnia 21 lipca 2008 r. w sprawie pozbawienia kategorii dróg wojewódzkich oraz zaliczenia do kategorii dróg wojewódzkich niektórych odcinków ulic na terenie m. Śrem

 


POROZUMIENIE

 
2706

z dnia 3 czerwca 2008 r. zawarte pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Miastem Poznań w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych

 


OBWIESZCZENIE

 


WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO

 
2707

Z dnia 31 lipca 2008 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu spółek wodnych województwa wielkopolskiego, którym Wojewoda Wielkopolski przyznał dotację w 2008 roku na konserwację urządzeń melioracji wodnych szczegółowych

 

Autor: Piotr Florek
Data utworzenia: 16.09.2008
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 20.07.2012 - 12:37