Dziennik nr 157 2003

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Nadzoru Prawnego
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21, 61 854 16 22

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1461) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 6 października 2003 r.

Nr 157

 

TREŚĆ
Poz.:

 


ROZPORZĄDZENIA WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO

 
2946

nr 49/03 z dnia 25 września 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uznania za rezerwat przyrody

 
2947

nr 50/03 z dnia 25 września 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uznania za rezerwat przyrody

 
2948

nr 51/03 z dnia 25 września 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uznania za rezerwat przyrody

 
2949

nr 52/03 z dnia 25 września 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uznania za rezerwat przyrody

 


UCHWAŁY RAD GMIN

 
2950

nr XI/100/03 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 9 lipca 2003 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne część działki nr ewid. 272/2 w Psarach Polskich

 
2951

nr 49/VII/2003 Rady Miejskiej w Sulmierzycach z dnia 20 sierpnia 2003 r. w sprawie Statutu Miasta Sulmierzyce

 
2952

nr XI/91/2003 Rady Miejskiej w Krotoszynie z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta i Gminy Krotoszyn

 


UCHWAŁA RADY POWIATU

 
2953

nr IX/99/03 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie zaliczenia drogi przebiegającej przez m. Śmigiel długości 4,671 km do kategorii dróg powiatowych

 


OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W PILE

 
2954

z dnia 22 września 2003 r. o wynikach głosowania i wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Jastrowiu

 


ZARZĄDZENIE STAROSTY GOSTYŃSKIEGO

 
2955

nr 28/03 z dnia 15 września 2003 r. w sprawie wyznaczenia parkingów strzeżonych przeznaczonych do umieszczania pojazdów usuwanych z drogi oraz wyznaczenia jednostek uprawnionych do usuwania pojazdów z drogi

 


SPRAWOZDANIE

 
2956

informacja z wykonania budżetu miasta Sulmierzyc za 2002 rok

 

Autor: Andrzej Nowakowski
Data utworzenia: 06.10.2003
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 08.11.2012 - 11:22