Dziennik nr 157 2008

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Nadzoru Prawnego
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21, 61 854 16 22

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1461) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

z dnia 17 września 2008 r.

Nr 157

 

TREŚĆ
Poz.:


SPRAWOZDANIA

 
2708

zarządzenie nr 43/08 Wójta Gminy Chodów z dnia 12 marca 2008 r. w sprawie informacji z wykonania budżetu Gminy za 2007 rok

 
2709

sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Kórnik za 2007 rok

 
2710

sprawozdanie Burmistrza Gminy i Miasta Raszków z wykonania budżetu Gminy i Miasta za rok 2007

 
2711

sprawozdanie Burmistrza Śremu o przebiegu wykonania budżetu gminy za 2007 rok

 

Autor: Piotr Florek
Data utworzenia: 17.09.2008
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 20.07.2012 - 12:34