Dziennik nr 159 2008

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Nadzoru Prawnego
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21, 61 854 16 22

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1461) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

z dnia 19 września 2008 r.

Nr 159

 

TREŚĆ
Poz.:


UCHWAŁA RADY GMINY

 
2727

nr XV/98/08 Rady Gminy Obrzycko z dnia 23 czerwca 2008 r. w sprawie zaliczenia dróg na terenie gminy Obrzycko do kategorii dróg gminnych

 


SPRAWOZDANIE

 
2728

sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Oborniki 2007 roku

 


DECYZJE PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI

 
2729

informacja o decyzjach Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki WCC/546-ZTO-B/345/W/OKA/2008/KT i PCC/573-ZTO-B/345/W/OKA/2008/KT z dnia 11 sierpnia 2008 r. dotyczące Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej spółka z o.o. z siedziba w Tarnowskich Górach

 
2730

decyzja nr OPO-4210-43(4)/2008/413/VIII/MJ z dnia 27 sierpnia 2008 r. zatwierdzająca taryfę dla ciepła ustaloną przez Zakład Energetyki Cieplnej sp. z o.o. z siedzibą w Krotoszynie

 


OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO W PILE

 
2731

z dnia 25 sierpnia 2008 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miasta Obrzycko przeprowadzonych w dniu 24 sierpnia 2008 r.

 
2732

z dnia 25 sierpnia 2008 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miasta i Gminy Wysoka przeprowadzonych w dniu 24 sierpnia 2008 r.

 

Autor: Piotr Florek
Data utworzenia: 19.09.2008
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 20.07.2012 - 12:29