Dziennik nr 16 2007

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Nadzoru Prawnego
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21, 61 854 16 22

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1461) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 12 lutego 2007 r.

Nr 16

 

TREŚĆ
Poz.:

 


UCHWAŁY RAD GMIN

 
403

nr LXXXI/516/2006 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 5 września 2006 r. w sprawie uchwalenia zmiany "miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w Lutówku-Rozalinie dla działek o numerach geodezyjnych: 418, 419, 420, 421/1-3, 422, 444, 222/1, 424-434, 70/3L, 129, 179"

 
404

nr III/11/06 Rady Gminy w Liskowie z dnia 11 grudnia 2006 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości

 
405

nr III/13/2006 Rady Gminy Lisków z dnia 11 grudnia 2006 r. w sprawie podatku od posiadania psów na 2007 rok

 
406

nr III/14/2006 Rady Gminy Lisków z dnia 11 grudnia 2006 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2007 rok

 
407

nr III/15/2006 Rady Gminy Lisków z dnia 11 grudnia 2006 r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów, terminów płatności dla inkasentów i wynagrodzenia za inkaso

 
408

nr III/10/2006 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 13 grudnia 2006 r. w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości

 
409

nr III/11/06 Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 14 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od posiadania psów na obszarze gminy

 
410

nr III/10/2006 Rady Miejskiej w Opalenicy z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych na rok 2007

 
411

nr III/11/2006 Rady Gminy Perzów z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie podatku od nieruchomości na 2007 r.

 
412

nr III/13/2006 Rady Gminy Krzemieniewo z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie podatku od środków transportowych

 
413

nr III/7/2006 Rady Miasta Obrzycko z dnia 19 grudnia 2006 r. w sprawie określenia wysokości podatku od nieruchomości

 
414

nr IV/15/2006 Rady Miejskiej w Kole z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych na 2007 rok

 
415

nr III/8/2006 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na obszarze gminy Rozdrażew

 
416

nr III/13/2006 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości

 
417

nr IV/16/06 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie podatku od nieruchomości pobieranego na terenie gminy Trzcianka

 
418

nr IV/14/2006 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

 
419

nr III/09/2006 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty miejscowej

 
420

nr III/9/2006 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2007 rok

 
421

nr III/11/2006 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2007 rok i zwolnień z podatku od nieruchomości

 
422

nr III/25/06 Rady Gminy Gniezno z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych gminy Gniezno, z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacji podatkowej oraz udzielenia innych ulg w spłaceniu tych należności, a także organów do tego uprawnionych

 
423

nr V/21/2007 Rady Gminy Komorniki z dnia 22 stycznia 2007 r. w sprawie ustalenia cen biletów za przejazd środkami komunikacji pasażerskiej prowadzonej przez zakład Usług Komunalnych na terenie gminy Komorniki

 
424

nr V/22/2007 Rady Gminy Komorniki z dnia 22 stycznia 2007 r. w sprawie nadania nazw w miejscowościach Komorniki i Gołuchowo

 


KOMUNIKATY STAROSTY ZŁOTOWSKIEGOO

 
425

z dnia 29 stycznia 2007 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w 2007 roku w II Rodzinnym Domu Dziecka w Złotowie

 
426

z dnia 29 stycznia 2007 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w 2007 roku w Rodzinnym Domu Dziecka w Okonku

 
427

z dnia 29 stycznia 2007 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w 2007 roku w Rodzinnym Domu Dziecka w Zakrzewie

 
428

z dnia 29 stycznia 2007 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w 2007 roku w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Jastrowiu

 


SPRAWOZDANIE STAROSTY KOLSKIEGO

 
429

z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego za 2006 rok

 


DECYZJA PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI

 
430

nr OPO-4210-1(4)/2007/674/VII/AS z dnia 26 stycznia 2007 r. zatwierdzająca taryfę dla ciepła ustaloną przez Amikę Wronki Spółka Akcyjna z siedzibą we Wronkach

 


INFORMACJA PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI

 
431

o decyzjach nr WCC/60C/34/W/OPO/2007/AJ i nr PCC/62A/340/W/OPO/2007/AJ z dnia 26 stycznia 2007 r. dotyczących cofnięcia koncesji "H. Cegielski-Energocentrum" sp. z o.o. na prowadzenie działalności gospodarczej polegającej na wytwarzaniu, przesyłaniu i dystrybucji ciepła

 

Autor: Tadeusz Dziuba
Data utworzenia: 12.02.2007
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 19.09.2012 - 13:33