Dziennik nr 161 2008

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Nadzoru Prawnego
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21, 61 854 16 22

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1461) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

z dnia 24 września 2008 r.

Nr 161

 

TREŚĆ
Poz.:


UCHWAŁY RAD GMIN

 
2753

nr XX/107/2008 Rady Gminy w Kuślinie z dnia 31 lipca 2008 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działki o nr ewid.: 107/2 w miejscowości Wąsowo

 
2754

nr XX/108/2008 Rady Gminy w Kuślinie z dnia 31 lipca 2008 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działek o nr ewid.: 365/3, 365/4 i 365/5 w miejscowości Kuślin

 
2755

nr XX/109/2008 Rady Gminy w Kuślinie z dnia 31 lipca 2008 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działek o nr ewid.: 366/20 i 376/21 w miejscowości Kuślin

 
2756

nr XXXI/185/08 Rady Gminy Duszniki z dnia 26 sierpnia 2008 r. w sprawie: nadania nazwy nowej ulicy w miejscowości Duszniki

 
2757

nr XXXI/186/08 Rady Gminy Duszniki z dnia 26 sierpnia 2008 r. w sprawie: nadania nazwy nowej ulicy w miejscowości Duszniki

 


SPRAWOZDANIA

 
2758

sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miedzichowo za 2007 rok

 
2759

zarządzenie nr 28/2008 Burmistrza Miasta Wągrowca z dnia 19 marca 2008 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2007 rok

 

Autor: Piotr Florek
Data utworzenia: 24.09.2008
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 20.07.2012 - 12:24