Dziennik nr 168 2003

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Nadzoru Prawnego
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21, 61 854 16 22

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1461) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 29 października 2003 r.

Nr 168

 

TREŚĆ
Poz.:

 


UCHWAŁY RAD GMIN

 
3136

nr VI/42/2003 Rady Gminy Czermin z dnia 7 lipca 2003 roku w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Czernin

 
3137

nr IX/74/2003 Rady Gminy Rokietnica z dnia 14 lipca 2003 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Rokietnica, rejon ul. Obornickiej i Spokojnej

 
3138

nr X/59/03 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 22 sierpnia 2003 roku w sprawie tworzenia preferencji dla przedsiębiorców zwiększających zatrudnienie i inwestujących na obszarze Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce oraz zwolnień w podatku od nieruchomości

 
3139

nr VI/39/2003 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 5 września 2003 roku w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Rozdrażew

 
3140

nr 72/03 Rady Gminy we Władysławowie z dnia 11 września 2003 roku w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy we Władysławowie

 
3141

nr IX/51/03 Rady Gminy Grodziec z dnia 12 września 2003 roku w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych

 
3142

nr XII/118/03 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 12 września 2003 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej przy ul. Klonowej w Bierzglinku - w obrębie części nieruchomości nr geod. 139/59 i 139/74 - gmina Września

 


UCHWAŁY SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 
3143

nr XIII/173/2003 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 29 września 2003 roku w sprawie zmiany uchwały nr III/18/2002 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 16 grudnia 2002 roku w sprawie budżetu Województwa Wielkopolskiego na rok 2003

 
3144

nr XIII/176/2003 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 29 września 2003 roku w sprawie zmiany uchwały nr III/18/2002 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 16 grudnia 2002 roku w sprawie budżetu Województwa Wielkopolskiego na rok 2003 w zakresie planu finansowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na rok 2003 oraz dokonania uszczegółowienia rocznego planu przychodów i wydatków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych

 
3145

nr XIII/183/2003 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 29 września 2003 roku w sprawie pozbawienia kategorii drogi wojewódzkiej odcinków dróg wojewódzkich nr 306 i 307 w miejscowości Buk oraz zaliczenia do kategorii drogi wojewódzkiej odcinka ulicy Dobieżyńskiej w miejscowości Buk

 
3146

nr XIII/184/2003 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 29 września 2003 roku w sprawie pozbawienia kategorii drogi wojewódzkiej nr 264 Kleczew - Konin na odcinku ulic: Warszawskiej, Łososia i Konińskiej w Kazimierzu Biskupim

 


INFORMACJE O DECYZJACH PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI

 
3147

nr OSZ-820/197-B/27/2/2003/III/ZD z dnia 16 października 2003 roku w sprawie zmiany decyzji zatwierdzającej taryfę dla ciepła dla Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Zielonej Górze

 
3148

nr WCC/807C/9605/W/OPO/2003/AJ i PCC/851D/9605/W/OPO/2003/AJ z dnia 17 października 2003 roku w sprawie zmiany warunków koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej polegającej na wytwarzaniu, przesyłaniu i dystrybucji ciepła dla Zakładu Energetyki Cieplnej sp. z o.o. w Ostrzeszowie

 

Autor: Andrzej Nowakowski
Data utworzenia: 29.10.2003
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 08.11.2012 - 10:52