Dziennik nr 171 2003

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Nadzoru Prawnego
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21, 61 854 16 22

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1461) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 3 listopada 2003 r.

Nr 171

 

TREŚĆ
Poz.:

 


UCHWAŁY RAD GMIN

 
3190

nr XI/123/03 Rady Miejskiej w Pile z dnia 26 sierpnia 2003 roku w sprawie Statutu Gminy Piła

 
3191

nr XI/125/03 Rady Miejskiej w Pile z dnia 26 sierpnia 2003 roku zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy

 
3192

nr X/64/03 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 29 sierpnia 2003 roku w sprawie lokalizacji i regulaminu targowisk

 
3193

nr IX/53/2003 Rady Gminy w Gnieźnie z dnia 5 września 2003 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu budownictwa jednorodzinnego, działka nr ewid. 59/2 w Kalinie

 
3194

nr IX/54/2003 Rady Gminy w Gnieźnie z dnia 5 września 2003 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów budownictwa letniskowego, działka nr ewid. 90/12 w Kalinie

 
3195

nr IX/56/2003 Rady Gminy w Gnieźnie z dnia 5 września 2003 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów budownictwa jednorodzinnego w Osińcu, działka nr ewid. 107/2

 
3196

nr XII/93/03 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 11 września 2003 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Trzcianka

 
3197

nr XII/114/03 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 12 września 2003 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod stację paliw oraz miejsca postojowe w rejonie ul. Szkolnej i Kosynierów we Wrześni

 
3198

nr XII/116/03 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 12 września 2003 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod budownictwo mieszkaniowo-usługowo-rzemieślnicze w Bierzglinku, działki nr ewid. 274/3, 274/4

 
3199

nr XII/117/03 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 12 września 2003 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej i produkcyjno-usługowej w rejonie ul. Koszarowej we Wrześni

 


UCHWAŁY RADY POWIATU

 
3200

nr VII/50/03 Rady Powiatu Leszczyńskiego z dnia 23 września 2003 roku zmieniająca uchwałę nr XII/58/2000 Rady Powiatu Leszczyńskiego z dnia 22 lutego 2000 roku w sprawie zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata (Dz. Urz. Województwa Wielkopolskiego Nr 20, poz. 214)

 
3201

nr VII/53/03 Rady Powiatu Leszczyńskiego z dnia 23 września 2003 roku w sprawie ustalenia i ogłoszenia planu sieci szkół ponadgimnazjalnych i szkół specjalnych na terenie powiatu leszczyńskiego

 


POROZUMIENIE

 
3202

z dnia 12 sierpnia 2003 roku zawarte pomiędzy Gminą Lubasz, Gminą Drawsko, Gminą Ryczywół a Gminą Czarnków w sprawie zaopatrywania w wodę i odprowadzania ścieków

 


OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO

 
3203

obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Lesznie z dnia 20 października 2003 roku w sprawie zmiany w składzie Rady Miejskiej Gminy Rawicz

 

Autor: Andrzej Nowakowski
Data utworzenia: 03.11.2003
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 08.11.2012 - 10:42