Dziennik nr 173 2006

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 15 listopada 2006 r.

Nr 173

 

TREŚĆ
Poz.:

 


UCHWAŁY RAD GMIN

 
3991

nr XXXVII/327/06 Rady Miejskiej w Sierakowie z dnia 6 lipca 2006 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działek o numerach ewidencyjnych 1/18 i 1/19 w Sierakowie

 
3992

nr XXXVII/328/06 Rady Miejskiej w Sierakowie z dnia 6 lipca 2006 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działek o numerach ewidencyjnych 546 i 2037 w Sierakowie

 
3993

nr XXXVII/329/06 Rady Miejskiej w Sierakowie z dnia 6 lipca 2006 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działek o numerach ewidencyjnych 812, 822 i 846 w Sierakowie

 
3994

nr XXXVII/330/06 Rady Miejskiej w Sierakowie z dnia 6 lipca 2006 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części działki o numerze ewidencyjnym 80L w Sierakowie

 
3995

nr XXXVII/331/06 Rady Miejskiej w Sierakowie z dnia 6 lipca 2006 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części działki o numerze ewidencyjnym 68L w Sierakowie

 
3996

nr XXXVII/332/06 Rady Miejskiej w Sierakowie z dnia 6 lipca 2006 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działek o numerach ewidencyjnych 496 i 2063 w Sierakowie

 
3997

nr XXXVII/333/06 Rady Miejskiej w Sierakowie z dnia 6 lipca 2006 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki o numerze ewidencyjnym 541 w Sierakowie

 
3998

nr XXXVII/334/06 Rady Miejskiej w Sierakowie z dnia 6 lipca 2006 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części działek o numerach ewidencyjnych 700, 702, 703 i 705 w Sierakowie

 
3999

nr XXXVII/335/06 Rady Miejskiej w Sierakowie z dnia 6 lipca 2006 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki o numerze ewidencyjnym 1816 w Sierakowie

 
4000

nr XXXVII/336/06 Rady Miejskiej w Sierakowie z dnia 6 lipca 2006 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działek o numerach ewidencyjnych 37, 38/3 i 40 we wsi Bucharzewo

 
4001

nr XXXVII/337/06 Rady Miejskiej w Sierakowie z dnia 6 lipca 2006 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części działki o numerze ewidencyjnym 16/6 we wsi Chalin

 
4002

nr XXXVII/338/06 Rady Miejskiej w Sierakowie z dnia 6 lipca 2006 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części działki o numerze ewidencyjnym 35/22 we wsi Chalin

 
4003

nr XXXVII/339/06 Rady Miejskiej w Sierakowie z dnia 6 lipca 2006 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części działki o numerze ewidencyjnym 18 we wsi Góra

 
4004

nr XXXVII/340/06 Rady Miejskiej w Sierakowie z dnia 6 lipca 2006 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki o numerze ewidencyjnym 88/12 we wsi Góra

 
4005

nr XXXVII/341/06 Rady Miejskiej w Sierakowie z dnia 6 lipca 2006 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki o numerze ewidencyjnym 147/1 we wsi Góra

 
4006

nr XXXVII/342/06 Rady Miejskiej w Sierakowie z dnia 6 lipca 2006 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki o numerze ewidencyjnym 151/3 we wsi Góra

 
4007

nr XXXVII/343/06 Rady Miejskiej w Sierakowie z dnia 6 lipca 2006 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki o numerze ewidencyjnym 59 we wsi Grobia

 
4008

nr LX/630/2006 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 27 września 2006 r. w sprawie nadania nazwy osiedla w Szczytnikach

 
4009

nr LX/631/2006 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 27 września 2006 r. w sprawie nadania nazw ulicom w Kamionkach

 
4010

nr LX/635/2006 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 27 września 2006 r. uchylająca uchwałę w sprawie wyznaczenia Obszaru Chronionego Krajobrazu na terenie Gminy Kórnik

 
4011

nr XXIX/186/2006 Rady Gminy w Połajewie z dnia 28 września 2006 r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw występujących na terenie gminy Połajewo

 

Autor: Tadeusz Dziuba
Data utworzenia: 15.11.2006
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 21.09.2012 - 09:52