Dziennik nr 175 2003

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Nadzoru Prawnego
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21, 61 854 16 22

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1461) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 12 listopada 2003 r.

Nr 175

 

TREŚĆ
Poz.:

 


UCHWAŁY RAD GMIN

 
3260

nr VIII/49/2003 Rady Gminy Pępowo z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ustalenia zasad utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Pępowo

 
3261

nr XII/135/03 Rady Miejskiej Kościana z dnia 4 września 2003 r. w sprawie uchwalenia zmiany planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Kościana terenu przy Al. Kościuszki 19

 
3262

nr XII/136/03 Rady Miejskiej Kościana z dnia 4 września 2003 r. w sprawie uchwalenia zmiany planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Kościana terenu przy ul. Poznańskiej 37

 
3263

nr XII/137/03 Rady Miejskiej Kościana z dnia 4 września 2003 r. w sprawie uchwalenia zmiany planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Kościana terenu przy ul. Maya

 
3264

nr XII/138/03 Rady Miejskiej Kościana z dnia 4 września 2003 r. w sprawie uchwalenia zmiany planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Kościana terenu przy ul. Bernardyńskiej

 
3265

nr IX/61/2003 Rady Gminy Gniezno z dnia 5 września 2003 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej we wsi Winiary. działki nr 24, 25, 26/7, 27/2 i 27/4 w gminie Gniezno

 
3266

nr VIII/49/2003 Rady Miejskiej w Osiecznej z dnia 23 września 2003 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy rekreacyjno - mieszkaniowej

 
3267

nr 156 Rady Miasta Konina z dnia 24 września 2003 r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania nagród i wyróżnień Prezydenta Miasta Konina dla zawodników, trenerów i działaczy za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym i krajowym

 
3268

nr 161 Rady Miasta Konina z dnia 24 września 2003 r. w sprawie nadania nazwy ":Rondo im. Podoficerów Małoletnich " w Koninie

 
3269

nr X/71/2003 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 29 września 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

 
3270

nr X/72/2003 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 29 września 2003 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod zabudowę mieszkaniową

 
3271

nr X/73/2003 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 29 września 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działalności gospodarczej i usług, w tym między innymi w zakresie komunikacji

 
3272

nr IX/73/2003 Rady Gminy Łubowo z dnia 30 września 2003 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Łubowo

 
3273

nr XIV/112/03 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 3 października 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Gostyniu przy ul. Starogostyńskiej

 
3274

nr IX/64/2003 Rady Gminy Święciechowa z dnia 7 października 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, obejmującego obszary położone w obrębie wsi Święciechowa , gmina Święciechowa

 
3275

nr IX/65/2003 Rady Gminy Święciechowa z dnia 7 października 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, obejmującego obszar położony w obrębie wsi Święciechowa , gmina Święciechowa, dz. nr ewid. 417/2

 
3276

nr IX/66/2003 Rady Gminy Święciechowa z dnia 7 października 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, obejmującego obszary położone w obrębie wsi Przybyszewo , gmina Święciechowa

 
3277

nr IX/67/2003 Rady Gminy Święciechowa z dnia 7 października 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, obejmującego obszar położony w obrębie wsi Lasocice , gmina Święciechowa

 
3278

nr IX/68/2003 Rady Gminy Święciechowa z dnia 7 października 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, obejmującego obszar położony w obrębie wsi Piotrowice, gmina Święciechowa, działka nr ewidencyjny 72

 
3279

nr IX/72/2003 Rady Gminy w Ryczywole z dnia 15 października 2003 r. w sprawie zmiany uchwały o ustaleniu regulaminu określającego wysokość oraz zasady przyznawania dodatków : funkcyjnego, motywacyjnego, za warunki pracy; szczegółowy sposób naliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe, a także wysokość i zasady przyznawania dodatków mieszkaniowych nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych na terenie Gminy Ryczywół

 


UCHWAŁA RADY POWIATU

 
3280

nr XIII/90/03 Rady Powiatu w Pile z dnia 30 września 2003 r. zmieniająca uchwałę Nr XLIX/413/02 Rady Powiatu w Pile z dnia 27 września 2002 r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania nagród i wyróżnień Starosty Pilskiego dla zawodników za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym

 

Autor: Andrzej Nowakowski
Data utworzenia: 12.11.2003
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 08.11.2012 - 10:33