Dziennik nr 175 2006

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 17 listopada 2006 r.

Nr 175

 

TREŚĆ
Poz.:

 


UCHWAŁY RAD GMIN

 
4032

nr XXXVII/364/06 Rady Miejskiej w Sierakowie z dnia 6 lipca 2006 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki o numerze ewidencyjnym 248 we wsi Lutom

 
4033

nr XXXVII/365/06 Rady Miejskiej w Sierakowie z dnia 6 lipca 2006 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części działki o numerze ewidencyjnym 221 we wsi Lutom

 
4034

nr XXXVII/366/06 Rady Miejskiej w Sierakowie z dnia 6 lipca 2006 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki o numerze ewidencyjnym 88/3 we wsi Ławica

 
4035

nr XXXVII/367/06 Rady Miejskiej w Sierakowie z dnia 6 lipca 2006 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działek o numerach ewidencyjnych 48 i 49 we wsi Śrem , obręb Przemyśl - Śrem

 
4036

nr XXXVII/368/06 Rady Miejskiej w Sierakowie z dnia 6 lipca 2006 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki o numerze ewidencyjnym 15 we wsi Śrem, obręb Przemyśl - Śrem

 
4037

nr XXXVII/369/06 Rady Miejskiej w Sierakowie z dnia 6 lipca 2006 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działek o numerach ewidencyjnych 129, 131/4 i 131/8 do 131/17 w Tucholi

 
4038

nr XXXVII/370/06 Rady Miejskiej w Sierakowie z dnia 6 lipca 2006 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działek o numerach ewidencyjnych 94/5 i 94/6 we wsi Chorzępowo

 
4039

nr XXXVII/371/06 Rady Miejskiej w Sierakowie z dnia 6 lipca 2006 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki o numerze ewidencyjnym 215/1 i części działki o numerze ewidencyjnym 215/2 we wsi Grobia

 
4040

nr XXXVII/372/06 Rady Miejskiej w Sierakowie z dnia 6 lipca 2006 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części działki o numerze ewidencyjnym 65 we wsi Kaczlin

 
4041

nr XXXVII/373/06 Rady Miejskiej w Sierakowie z dnia 6 lipca 2006 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki o numerze ewidencyjnym 233/1 we wsi Kaczlin

 
4042

nr XXXVII/374/06 Rady Miejskiej w Sierakowie z dnia 6 lipca 2006 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki o numerze ewidencyjnym 252/1 we wsi Kaczlin

 
4043

nr XXXVII/375/06 Rady Miejskiej w Sierakowie z dnia 6 lipca 2006 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części działki o numerze ewidencyjnym 63 we wsi Tuchola

 
4044

nr XXXVII/376/06 Rady Miejskiej w Sierakowie z dnia 6 lipca 2006 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części działki o numerze ewidencyjnym 65 we wsi Tuchola

 
4045

nr XXXVII/377/06 Rady Miejskiej w Sierakowie z dnia 6 lipca 2006 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki o numerze ewidencyjnym 102 we wsi Grobia

 
4046

nr XXXVII/378/06 Rady Miejskiej w Sierakowie z dnia 6 lipca 2006 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części działki o numerze ewidencyjnym 125 we wsi Lutom

 
4047

nr XXXVII/379/06 Rady Miejskiej w Sierakowie z dnia 6 lipca 2006 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki o numerze ewidencyjnym 341/1 we wsi Lutom

 
4048

nr LV/482/2006 Rady Gminy Suchy Las z dnia 20 lipca 2006 r. w sprawie zmiany podziału na obwody głosowania w gminie Suchy Las

 
4049

nr LVI/303/06 Rady Miasta i Gminy Buk z dnia 29 sierpnia 2006 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/18/02 Rady Miasta i Gminy Buk z dnia 17 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jaki i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania na terenie Miasta i Gminy Buk miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

 
4050

nr XXXVIII/313/2006 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 21 września 2006 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Olszyna i Rogaszyce

 
4051

nr XXXVIII/322/2006 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 21 września 2006 r. w sprawie ustalenia nowych nazw ulic w mieście Ostrzeszów

 
4052

nr XXXVIII/324/2006 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 21 września 2006 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania na obszarze Miasta i Gminy Ostrzeszów w wyborach samorządowych w 2006 roku

 
4053

nr XLIV/637/2006 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 26 września 2006 r. w sprawie programu pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji i tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją na terenie miasta Ostrowa Wielkopolskiego

 
4054

nr XLIV/640/2006 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 26 września 2006 r. w sprawie programu pomocy de minimis w zakresie zwolnień z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie miasta Ostrowa Wielkopolskiego

 
4055

nr XLIV/644/2006 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 26 września 2006 r. w sprawie nadania nazwy nowopowstałej ulicy położonej w rejonie ulicy Łąkowej

 
4056

nr XLIV/645/2006 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 26 września 2006 r. w sprawie nadania nazwy nowopowstałej ulicy położonej w rejonie ulicy Łąkowej

 
4057

nr XLIV/646/2006 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 26 września 2006 r. w sprawie nadania nazwy nowopowstałej ulicy położonej w rejonie ulicy Łąkowej

 
4058

nr XLIV/647/2006 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 26 września 2006 r. w sprawie nadania nazwy nowopowstałej ulicy położonej w rejonie ulicy Konopnickiej

 
4059

nr XLIV/649/2006 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 26 września 2006 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania na obszarze Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski w wyborach do Rady Miejskiej, Rady Powiatu, Sejmiku Województwa oraz wyborach Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego zarządzonych na dzień 12 listopada 2006 r

 
4060

nr XXXVI/204/06 Rady Gminy Dobrzyca z dnia 29 września 2006 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania na obszarze Gminy Dobrzyca w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmiku województw, Rady m. St. Warszawy i rad dzielnic m. St. Warszawy oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 12 listopada 2006 r

 

Autor: Tadeusz Dziuba
Data utworzenia: 17.11.2006
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 21.09.2012 - 09:49