Dziennik nr 179 2003

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Nadzoru Prawnego
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21, 61 854 16 22

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1461) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 19 listopada 2003 r.

Nr 179

 

TREŚĆ
Poz.:

 


UCHWAŁY RAD GMIN

 
3322

nr VIII/35/03 Rady Gminy w Chodzieży z dnia 4 września 2003 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych

 
3323

nr XI/123/2003 Rady Miejskiej w Rakoniewicach z dnia 9 września 2003 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu aktywizacji gospodarczej na obszarze działek 147, 146 przy ul. Garbary w Rakoniewicach

 
3324

nr X/53/03 Rady Gminy Turek z dnia 11 września 2003 r. w sprawie przedłużenia funkcjonowania Gimnazjum w Żukach

 
3325

nr VII/51/03 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 11 września 2003 r. w sprawie określenia zasad używania herbu Gminy Dobra

 
3326

nr XIII/93/2003 Rady Miejskiej w Kole z dnia 25 września 2003 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/188/92 z dnia 6 listopada 1992 r. w sprawie nadania nazw ulicom w mieście Kole

 
3327

nr XIII/94/2003 Rady Miejskiej w Kole z dnia 25 września 2003 r. w sprawie nadania nazw ulicom w mieście Kole

 
3328

nr XIII/95/2003 Rady Miejskiej w Kole z dnia 25 września 2003 r. w sprawie pozbawienia drogi gminnej dotychczasowej kategorii

 
3329

nr XII/54/03 Rady Gminy Lądek z dnia 26 września 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lądku

 
3330

nr XI/90/2003 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 26 września 2003 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat od ceny sprzedaży przez gminę własności nieruchomości stanowiących samodzielne lokale mieszkalne, sprzedawane w drodze bezprzetargowej osobom uprawnionym oraz określenia umownych stawek oprocentowania części ceny za te lokale, rozłożonej na raty

 
3331

nr XI/93/2003 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 26 września 2003 r. w sprawie zaliczenia niektórych dróg do kategorii dróg gminnych

 
3332

nr XIV/60/2003 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 30 września 2003 r. w sprawie objęcia udziałów przez Gminę Kawęczyn w spółce "Oświetlenie uliczne i drogowe" Spółka z o.o. z siedzibą w Kaliszu

 
3333

nr IX/69/2003 Rady Gminy w Ryczywole z dnia 15 października 2003 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr II/9/98 Rady Gminy w Ryczywole z dnia 30 marca 1998 r. w sprawie ustalania zasad zwrotu wydatków na dożywianie dzieci w szkołach

 
3334

nr 100/XVI/2003 Rady Gminy Czerwonak z dnia 16 października 2003 r. w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowościach : Mielno, Dębogóra, Potasie

 
3335

nr XV/135/2003 Rady Miasta Gniezna z dnia 24 października 2003 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Gniezna

 
3336

nr XV/139/2003 Rady Miasta Gniezna z dnia 24 października 2003 r. w sprawie nadania nazw nowopowstałym ulicom w Gnieźnie

 
3337

nr IX/53/2003 Rady Gminy w Niechanowie z dnia 27 października 2003 r. w sprawie nadania nazw ulic w Ciechanowie

 
3338

nr X/47/2003 Rady Gminy Kaczory z dnia 30 października 2003 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych

 


UCHWAŁY SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W POZNANIU

 
3339

nr 85/SO-13/D/2003/Ko z dnia 17 października 2003 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego zaplanowanego w uchwale budżetowej Gminy i Miasta Przedecz

 
3340

nr 90/SO-13/P/2003/Ko z dnia 17 października 2003 r. w sprawie wyrażenia opinii o prognozie kształtowania się kwoty długu zaplanowanego w uchwale budżetowej Gminy i Miasta Przedecz

 


OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W LESZNIE

 
3341

z dnia 5 listopada 2003 r. w sprawie zmiany w składzie Rady Powiatu Rawickiego

 

Autor: Andrzej Nowakowski
Data utworzenia: 19.11.2003
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 08.11.2012 - 10:22