Dziennik nr 18 2007

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Nadzoru Prawnego
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21, 61 854 16 22

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1461) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 14 lutego 2007 r.

Nr 18

 

TREŚĆ
Poz.:

 


ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO

 
459

nr 8/07 z dnia 30 stycznia 2007 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Oborniki

 


UCHWAŁY RAD GMIN

 
460

nr LII/298/06 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 24 października 2006 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, obejmującego obszar położony w Radzynach przy ul. Skrzatów Leśnych

 
461

nr XXXIX/307/2006 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 26 października 2006 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII/294/2006 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 18 września 2006 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

 
462

nr III/18/2006 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie niektórych zwolnień od podatku od nieruchomości

 
463

nr III/22/2006 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez gminę Kórnik na rok 2007

 
464

nr III/25/2006 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie nadania nazwy osiedla w Błażejowie

 
465

nr III/26/2006 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Gądki

 
466

nr III/18/2006 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie budżetu gminy Stęszew na rok 2007

 
467

nr III/21/2006 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Stęszew na lata 2007-2011

 
468

nr III/26/2006 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania, nauczycielom przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę, niektórych składników wynagrodzenia oraz wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego

 
469

nr III/27/2006 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 28 grudnia 2006 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu jednostki pomocniczej gminy Stęszew- sołectwo Będlewo

 
470

nr III/28/2006 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 28 grudnia 2006 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu jednostki pomocniczej gminy Stęszew- sołectwo Dębno

 
471

nr III/29/2006 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 28 grudnia 2006 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu jednostki pomocniczej gminy Stęszew- sołectwo Drożdżyce

 
472

nr III/30/2006 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 28 grudnia 2006 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu jednostki pomocniczej gminy Stęszew- sołectwo Jeziorki

 
473

nr III/31/2006 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 28 grudnia 2006 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu jednostki pomocniczej gminy Stęszew- sołectwo Łódź

 
474

nr III/32/2006 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 28 grudnia 2006 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu jednostki pomocniczej gminy Stęszew- sołectwo Mirosławki

 
475

nr III/33/2006 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 28 grudnia 2006 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu jednostki pomocniczej gminy Stęszew- sołectwo Modrze

 
476

nr III/34/2006 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 28 grudnia 2006 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu jednostki pomocniczej gminy Stęszew- sołectwo Piekary

 
477

nr III/35/2006 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 28 grudnia 2006 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu jednostki pomocniczej gminy Stęszew- sołectwo Strykowo

 
478

nr III/36/2006 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 28 grudnia 2006 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu jednostki pomocniczej gminy Stęszew- sołectwo Słupia

 
479

nr III/37/2006 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 28 grudnia 2006 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu jednostki pomocniczej gminy Stęszew- sołectwo Sapowice

 
480

nr III/38/2006 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 28 grudnia 2006 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu jednostki pomocniczej gminy Stęszew- sołectwo Skrzynki

 
481

nr III/39/2006 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 28 grudnia 2006 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu jednostki pomocniczej gminy Stęszew- sołectwo Srocko Małe

 
482

nr III/40/2006 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 28 grudnia 2006 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu jednostki pomocniczej gminy Stęszew- sołectwo Trzebaw

 
483

nr III/41/2006 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 28 grudnia 2006 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu jednostki pomocniczej gminy Stęszew- sołectwo Tomice

 
484

nr III/42/2006 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 28 grudnia 2006 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu jednostki pomocniczej gminy Stęszew- sołectwo Tomiczki

 
485

nr III/43/2006 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 28 grudnia 2006 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu jednostki pomocniczej gminy Stęszew- sołectwo Twardowo

 
486

nr III/44/2006 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 28 grudnia 2006 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu jednostki pomocniczej gminy Stęszew- sołectwo Witobel

 
487

nr III/45/2006 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 28 grudnia 2006 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu jednostki pomocniczej gminy Stęszew- sołectwo Wronczyn

 
488

nr III/46/2006 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 28 grudnia 2006 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu jednostki pomocniczej gminy Stęszew- sołectwo Wielkawieś

 
489

nr III/47/2006 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 28 grudnia 2006 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu jednostki pomocniczej gminy Stęszew- sołectwo Zamysłowo

 
490

nr III/48/2006 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 28 grudnia 2006 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu jednostki pomocniczej gminy Stęszew- Samorząd Mieszkańców w Stęszewie

 
491

nr V/32/2006 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie budżetu gminy Tarnowo Podgórne na rok 2007

 
492

nr V/34/2006 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy nr LXXXIV/548/2006 z dnia 24 października 2006 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania, nauczycielom przedszkoli, szkól podstawowych, gimnazjów i liceum prowadzonych przez Gminę niektórych składników wynagrodzenia

 
493

nr III/21/06 Rady Gminy Tarnówka z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie uchwalenia "Regulaminu odprowadzania ścieków"

 
494

nr VI/43/2007 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 23 stycznia 2007 r. w sprawie zmiany uchwały nr XX/132/95 z dnia 7 listopada 1995 r. dotyczącej nadania nazw ulic

 
495

nr VI/44/2007 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 23 stycznia 2007 r. w sprawie nadania nazwy ulicy

 


UCHWAŁA RADY POWIATU

 
496

nr II/11/06 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie zmiany zasad wynajmu lokali mieszkalnych stanowiących własność powiatu pleszewskiego oraz jednostek organizacyjnych powiatu

 


ZARZĄDZENIE STAROSTY TURECKIEGO

 
497

nr 6/2007 z dnia 25 stycznia 2007 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej w Skęczniewie na rok 2007

 


SPRAWOZDANIE STAROSTY KALISKIEGO

 
498

z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Wspólnej dla Miasta Kalisza i powiatu Kaliskiego za 2006 r.

 


DECYZJE PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI

 
499

nr OPO-4210-61(8)/2006/2007/2794/III/Ag z dnia 5 lutego 2007 r. zatwierdzająca taryfę dla ciepła ustaloną przez G.EN.GAZ ENERGIA S.A.

 
500

nr OPO-4210-69(6)/2006/2007/243/VI/AS z dnia 5 lutego 2007 r. zatwierdzająca taryfę dla ciepła ustaloną przez Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Gnieźnie sp. z o.o.

 

Autor: Tadeusz Dziuba
Data utworzenia: 14.02.2007
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 19.09.2012 - 13:28