Dziennik nr 18 2009

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Nadzoru Prawnego
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21, 61 854 16 22

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 10 lutego 2009 r.

Nr 18

 

TREŚĆ
Poz.:


UCHWAŁY RAD GMIN

 
288

nr XXII/148/2008 Rady Gminy Kwilcz z dnia 24 listopada 2008 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Kwilcz; Kurnatowice, część działki nr ewid. 25/4; przeznaczenie zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna

 
289

nr XXII/150/2008 Rady Gminy Kwilcz z dnia 24 listopada 2008 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Kwilcz: Prusim, dz. nr ewid. 212; przeznaczenie -zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna

 
290

nr XXXII/202/08 Rady Miasta i Gminy Buk z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w Buku i Wielkiej Wsi w bezpośrednim sąsiedztwie ulic: Storczykowej i Różanej

 
291

nr XXVIII/166/08 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2009

 
292

nr XXII/162/08 Rady Gminy Kiszkowo z dnia 30 grudnia 2008 r. zmieniająca uchwałę nr XIII/96/08 z dnia 30 stycznia 2008 r. w sprawie: wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Kiszkowo obejmującym lata 2008 do 2012

 
293

nr XXII/165/08 Rady Gminy Kiszkowo z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu na rok 2009

 
294

nr XXXVI/304/08 Rady Miejskiej w Obornikach z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu Gminy Oborniki na rok 2009

 
295

nr XXXVI/307/08 Rady Miejskiej w Obornikach z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej, poboru opłat w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso

 
296

nr XXXVI/310/08 Rady Miejskiej w Obornikach z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie upoważnienia dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Obornikach do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej

 
297

nr XLI/393/2008 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów i liceum prowadzonych przez Gminę, niektórych składników wynagrodzenia

 
298

nr XLI/400/2008 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu Gminy Tarnowo Podgórne na rok 2009

 


UCHWAŁA RADY POWIATU

 
299

nr XVIII/147/08 Rady Powiatu Leszczyńskiego z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg powiatowych na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu

 

Autor: Piotr Florek
Data utworzenia: 10.02.2009
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 13.07.2012 - 08:46