Dziennik nr 180 2003

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Nadzoru Prawnego
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21, 61 854 16 22

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1461) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 20 listopada 2003 r.

Nr 180

 

TREŚĆ
Poz.:

 


ROZPORZĄDZENIA WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO

 
3342

nr 55/03 z dnia 5 listopada w sprawie podjęcia działań w związku z wystąpieniem wścieklizny u zwierząt

 
3343

nr 56/03 z dnia 5 listopada w sprawie podjęcia działań w związku z wystąpieniem wścieklizny u zwierząt

 
3344

nr 57/03 z dnia 5 listopada w sprawie podjęcia działań w związku z wystąpieniem wścieklizny u zwierząt

 
3345

nr 58/03 z dnia 5 listopada w sprawie podjęcia działań w związku z wystąpieniem wścieklizny u zwierząt

 
3346

nr 59/03 z dnia 5 listopada w sprawie podjęcia działań w związku z wystąpieniem wścieklizny u zwierząt

 
3347

nr 60/03 z dnia 5 listopada w sprawie podjęcia działań w związku z wystąpieniem wścieklizny u zwierząt

 
3348

nr 61/03 z dnia 5 listopada w sprawie podjęcia działań w związku z wystąpieniem wścieklizny u zwierząt

 
3349

nr 62/03 z dnia 5 listopada w sprawie podjęcia działań w związku z wystąpieniem wścieklizny u zwierząt

 
3350

nr 63/03 z dnia 5 listopada w sprawie podjęcia działań w związku z wystąpieniem wścieklizny u zwierząt

 


UCHWAŁY RADY GMINY

 
3351

nr XI/147/2003 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 16 września 2003 roku w sprawie opłaty administracyjnej za wydane wypisy i wyrysy z planu miejscowego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy

 
3352

nr VIII/57/2003 Rady Gminy Czermin z dnia 25 września 2003 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Czermin i Broniszewice będącego zmianą miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Czernin

 
3353

nr X/65/2003 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 24 października 2003 roku w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Szamocin

 


UCHWAŁY SKŁADÓW ORZEKAJĄCYCH REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ

 
3354

nr SO-8/13-D/Ka/03 z dnia 23 września 2003 roku w sprawie opinii o możliwości sfinansowania przez Gminę Bralin deficytu budżetowego na rok 2003

 
3355

nr SO 8/21-P/Ka/03 z dnia 23 września 2003 roku w sprawie opinii o prawidłowości prognozy kwoty długu Gminy Bralin

 


INFORMACJA O DECYZJACH PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI

 
3356

nr WCC/1030C/3706/W/OPO/2003/AJ i nr PCC/1014C/3706/W/OPO/2003/AJ z dnia 4 listopada w sprawie zmiany warunków koncesji dla Sydkraft Term sp. z o.o. w Poznaniu

 

Autor: Andrzej Nowakowski
Data utworzenia: 20.11.2003
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 08.11.2012 - 10:19