Dziennik nr 183 2006

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 29 listopada 2006 r.

Nr 183

 

TREŚĆ
Poz.:

 


UCHWAŁY RAD GMIN

 
4271

nr LII/314/06 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 28 września 2006 r. w sprawie Statutu Sołectwa Betkowo

 
4272

nr LII/315/06 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 28 września 2006 r. w sprawie Statutu Sołectwa Bieczyny

 
4273

nr LII/316/06 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 28 września 2006 r. w sprawie Statutu Sołectwa Borowo

 
4274

nr LII/317/06 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 28 września 2006 r. w sprawie Statutu Sołectwa Nowe Borówko

 
4275

nr LII/318/06 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 28 września 2006 r. w sprawie Statutu Sołectwa Donatowo

 
4276

nr LII/319/06 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 28 września 2006 r. w sprawie Statutu Sołectwa Głuchowo

 
4277

nr LII/320/06 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 28 września 2006 r. w sprawie Statutu Sołectwa Nowy Gołębin

 
4278

nr LII/321/06 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 28 września 2006 r. w sprawie Statutu Sołectwa Stary Gołębin

 
4279

nr LII/322/06 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 28 września 2006 r. w sprawie Statutu Sołectwa Gorzyce

 
4280

nr LII/323/06 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 28 września 2006 r. w sprawie Statutu Sołectwa Gorzyczki

 
4281

nr LII/324/06 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 28 września 2006 r. w sprawie Statutu Sołectwa Jarogniewice

 
4282

nr LII/325/06 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 28 września 2006 r. w sprawie Statutu Sołectwa Jasień

 
4283

nr LII/326/06 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 28 września 2006 r. w sprawie Statutu Sołectwa Piotrkowice

 
4284

nr LII/327/06 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 28 września 2006 r. w sprawie Statutu Sołectwa Piechanin

 
4285

nr LII/328/06 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 28 września 2006 r. w sprawie Statutu Sołectwa Piotrowo Pierwsze

 
4286

nr LII/329/06 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 28 września 2006 r. w sprawie Statutu Sołectwa Piotrowo Drugie

 
4287

nr LII/330/06 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 28 września 2006 r. w sprawie Statutu Sołectwa Sierniki

 
4288

nr LII/331/06 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 28 września 2006 r. w sprawie Statutu Sołectwa Słonin

 
4289

nr LII/332/06 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 28 września 2006 r. w sprawie Statutu Sołectwa Srocko Wielkie

 
4290

nr LII/333/06 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 28 września 2006 r. w sprawie Statutu Sołectwa Nowe Tarnowo

 
4291

nr LII/334/06 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 28 września 2006 r. w sprawie Statutu Sołectwa Stare Tarnowo

 
4292

nr LII/335/06 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 28 września 2006 r. w sprawie Statutu Sołectwa Zadory

 
4293

nr CV/1205/IV/2006 Rady Miasta Poznania z dnia 10 października 2006 r. w sprawie organizacji oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w dziennym domu pomocy społecznej

 


DECYZJA PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI

 
4294

nr OPO-4210-52(7)/2006/300/V/AS z dnia 3 listopada 2006 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła ustalonej przez Sydkraft Złotów sp. z o.o. z siedzibą w Złotowie

 

Autor: Tadeusz Dziuba
Data utworzenia: 29.11.2006
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 21.09.2012 - 09:36