Dziennik nr 19 2007

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Nadzoru Prawnego
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21, 61 854 16 22

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1461) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 15 lutego 2007 r.

Nr 19

 

TREŚĆ
Poz.:

 


UCHWAŁY RAD GMIN

 
501

nr III/17/2006 Rady Gminy Łubowo z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez gminę Łubowo

 
502

nr III/22/2006 Rady Gminy Łubowo z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie opłat za zajęcie pasa drogowego

 
503

nr III/23/2006 Rady Gminy Łubowo z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie uchylenia uchwały nr XIX/161/04 Rady Gminy z dnia 28 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty administracyjnej

 
504

nr III/24/2006 Rady Gminy Łubowo z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie nadania Statutów Samorządom Mieszkańców Sołectw

 
505

nr III/6/06 Rady Gminy Brudzew z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie zmiany uchwały statutu Gminy Brudzew

 

Autor: Tadeusz Dziuba
Data utworzenia: 15.02.2007
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 19.09.2012 - 13:26