Dziennik nr 191 2009

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

 

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 10 listopada 2009 r.

Nr 191

 

TREŚĆ
Poz.:


UCHWAŁY RAD GMIN

 
3276

nr XXVI/169/2009 Rady Gminy Skulsk z dnia 11 września 2009 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Buszkowo

 
3277

nr XXVI/170/2009 Rady Gminy Skulsk z dnia 11 września 2009 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Buszkowo Parcele

 
3278

nr XXVI/171/2009 Rady Gminy Skulsk z dnia 11 września 2009 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Celinowo

 
3279

nr XXVI/172/2009 Rady Gminy Skulsk z dnia 11 września 2009 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Czartowo

 
3280

nr XXVI/173/2009 Rady Gminy Skulsk z dnia 11 września 2009 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Czartówek

 
3281

nr XXVI/174/2009 Rady Gminy Skulsk z dnia 11 września 2009 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Dąb

 
3282

nr XXVI/175/2009 Rady Gminy Skulsk z dnia 11 września 2009 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Dzierżysław

 
3283

nr XXVI/176/2009 Rady Gminy Skulsk z dnia 11 września 2009 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Gawrony

 
3284

nr XXVI/177/2009 Rady Gminy Skulsk z dnia 11 września 2009 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Goplana

 
3285

nr XXVI/178/2009 Rady Gminy Skulsk z dnia 11 września 2009 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Kobylanki

 
3286

nr XXVI/179/2009 Rady Gminy Skulsk z dnia 11 września 2009 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Lisewo

 
3287

nr XXVI/180/2009 Rady Gminy Skulsk z dnia 11 września 2009 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Łuszczewo

 
3288

nr XXVI/181/2009 Rady Gminy Skulsk z dnia 11 września 2009 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Mielnica Duża

 
3289

nr XXVI/182/2009 Rady Gminy Skulsk z dnia 11 września 2009 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Mniszki

 
3290

nr XXVI/183/2009 Rady Gminy Skulsk z dnia 11 września 2009 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Pilich

 
3291

nr XXVI/184/2009 Rady Gminy Skulsk z dnia 11 września 2009 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Popielewo I

 
3292

nr XXVI/185/2009 Rady Gminy Skulsk z dnia 11 września 2009 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Popielewo II

 
3293

nr XXVI/186/2009 Rady Gminy Skulsk z dnia 11 września 2009 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Paniewo

 
3294

nr XXVI/187/2009 Rady Gminy Skulsk z dnia 11 września 2009 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Radwańczewo

 
3295

nr XXVI/188/2009 Rady Gminy Skulsk z dnia 11 września 2009 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Rakowo

 
3296

nr XXVI/189/2009 Rady Gminy Skulsk z dnia 11 września 2009 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Skulska Wieś

 
3297

nr XXVI/17902009 Rady Gminy Skulsk z dnia 11 września 2009 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Skulsk

 
3298

nr XXXV/239/2009 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 17 września 2009 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu dla szkół i przedszkoli publicznych, prowadzonych przez inne niż Gmina Skoki, osoby prawne lub fizyczne, oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczania

 
3299

nr XXXV/240/2009 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 17 września 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz kryteria i tryb przyznawania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Skoki

 
3300

nr XL/327/2009 Rady Gminy Kazimierz Biskupi z dnia 24 września 2009 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia realizowane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Kazimierz Biskupi

 


SPRAWOZDANIE

 
3301

zarządzenie nr 19/Fn/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Wronki z dnia 16 marca 2009 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Wronki za 2008 rok

 

Autor: Piotr Florek
Data utworzenia: 10.11.2009
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 11.07.2012 - 09:38