Dziennik nr 2 2006

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 3 stycznia 2006 r.

Nr 2

 

TREŚĆ
Poz.:

 


UCHWAŁY RAD GMIN

 
21

nr XXXVIII/248/05 Rady Miasta Czarnków z dnia 29 września 2005 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Czarnkowa obejmująca obszar VIII jednostki

 
22

nr XL/254/05 Rady Miasta Czarnków z dnia 17 listopada 2005 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Czarnkowa w zakresie przebiegu obwodnicy drogowej wraz z wybranymi terenami sąsiednimi

 
23

nr XLV/540/05 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 25 listopada 2005 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

 
24

nr XLV/549/05 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 25 listopada 2005 r. w sprawie ufundowania Nagród Stypendialnych Rady Miejskiej w Gostyniu dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz studentów - stałych mieszkańców gminy Gostyń

 
25

nr XLV/562/05 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 25 listopada 2005 r. w sprawie nadania nazwy ronda w Gostyniu

 
26

nr XLV/563/05 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 25 listopada 2005 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Gostyniu

 
27

nr XLI/261/05 Rady Miasta Czarnków z dnia 1 grudnia 2005 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, przedszkolach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Miasta Czarnków

 
28

nr XXXVII/274/2005 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 13 grudnia 2005 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg gminnych, dla których zarządcą jest Gmina Krobia na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu

 
29

nr XXXVII/266/2005 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 13 grudnia 2005 r. w sprawie regulaminu określającego na rok 2006 wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia

 
30

nr LI/400/05 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 15 grudnia 2005 r. w sprawie nadania nazw drogom wewnętrznym w Ludwikowie

 
31

nr LI/404/05 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 15 grudnia 2005 r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Czapury

 


UCHWAŁY SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 
32

nr XLII/692/05 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 19 grudnia 2005 r. w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Wielkopolskiego

 
33

nr XLII/698/05 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 19 grudnia 2005 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/459/04 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 20 grudnia 2004 roku w sprawie budżetu Województwa Wielkopolskiego na rok 2005

 
34

nr XLII/699/05 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 19 grudnia 2005 r. w sprawie budżetu Województwa Wielkopolskiego na rok 2006

 

Autor: Tadeusz Dziuba
Data utworzenia: 03.01.2006
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 22.11.2012 - 14:13