Dziennik nr 201 2009

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 19 listopada 2009 r.

Nr 201

 

TREŚĆ
Poz.:


UCHWAŁY SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 
3435

nr XXXIX/537/09 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 28 września 2009 r. zmieniająca uchwałę Nr XXX/419/08 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie: budżetu Województwa Wielkopolskiego na rok 2009

 
3436

nr XXXIX/543/09 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 28 września 2009 r. zmieniająca uchwałę Nr XLVII/767/06 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 24 kwietnia 2006 r. w sprawie warunków i trybu przyznawania, wstrzymywania i pozbawiania stypendiów sportowych

 
3437

nr XXXIX/544/09 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 28 września 2009 r. zmieniająca uchwałę Nr XLVII/768/06 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 24 kwietnia 2006 r. w sprawie warunków i trybu przyznawania nagród pieniężnych oraz ich wysokości, dla zawodników, którzy osiągnęli wysokie wyniki sportowe

 
3438

nr XXXIX/545/09 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 28 września 2009 r. zmieniająca uchwałę Nr XLVII/769/06 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 24 kwietnia 2006 r. w sprawie warunków i trybu przyznawania nagród pieniężnych oraz ich wysokości, dla zawodników, którzy osiągnęli wysokie wyniki sportowe w Igrzyskach Paraolimpijskich

 
3439

nr XXXIX/557/09 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 28 września 2009 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Chludowo

 
3440

nr XXXIX/558/09 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 28 września 2009 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Stare Miasto

 

 

Autor: Piotr Florek
Data utworzenia: 19.11.2009
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 11.07.2012 - 09:01