Dziennik nr 205 2009

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 24 listopada 2009 r.

Nr 205

 

TREŚĆ
Poz.:


UCHWAŁY RAD GMIN

 
3514

nr XXXIII/216/09 Rady Gminy Babiak z dnia 25 września 2009 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwu Babiak

 
3515

nr XXXIII/217/09 Rady Gminy Babiak z dnia 25 września 2009 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwu Bogusławice

 
3516

nr XXXIII/218/09 Rady Gminy Babiak z dnia 25 września 2009 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwu Bogusławice-Nowiny

 
3517

nr XXXIII/219/09 Rady Gminy Babiak z dnia 25 września 2009 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwu Brdów

 
3518

nr XXXIII/220/09 Rady Gminy Babiak z dnia 25 września 2009 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwu Brzezie

 
3519

nr XXXIII/221/09 Rady Gminy Babiak z dnia 25 września 2009 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwu Dębno Królewskie

 
3520

nr XXXIII/222/09 Rady Gminy Babiak z dnia 25 września 2009 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwu Dębno Poproboszczowskie

 
3521

nr XXXIII/223/09 Rady Gminy Babiak z dnia 25 września 2009 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwu Góraj

 
3522

nr XXXIII/224/09 Rady Gminy Babiak z dnia 25 września 2009 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwu Janowice

 
3523

nr XXXIII/225/09 Rady Gminy Babiak z dnia 25 września 2009 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwu Korzecznik-Podlesie

 
3524

nr XXXIII/226/09 Rady Gminy Babiak z dnia 25 września 2009 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwu Korzecznik-Szatanowo

 
3525

nr XXXIII/227/09 Rady Gminy Babiak z dnia 25 września 2009 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwu Lichenek

 
3526

nr XXXIII/228/09 Rady Gminy Babiak z dnia 25 września 2009 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwu Lipie Góry

 
3527

nr XXXIII/229/09 Rady Gminy Babiak z dnia 25 września 2009 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwu Lubotyń

 
3528

nr XXXIII/230/09 Rady Gminy Babiak z dnia 25 września 2009 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwu Maliniec

 
3529

nr XXXIII/231/09 Rady Gminy Babiak z dnia 25 września 2009 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwu Mchowo

 
3530

nr XXXIII/232/09 Rady Gminy Babiak z dnia 25 września 2009 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwu Mostki-Kolonia

 
3531

nr XXXIII/233/09 Rady Gminy Babiak z dnia 25 września 2009 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwu Nowiny Brdowskie

 
3532

nr XXXIII/234/09 Rady Gminy Babiak z dnia 25 września 2009 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwu Osówie

 
3533

nr XXXIII/235/09 Rady Gminy Babiak z dnia 25 września 2009 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwu Ozorzyn

 
3534

nr XXXIII/236/09 Rady Gminy Babiak z dnia 25 września 2009 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwu Podkiejsze

 
3535

nr XXXIII/237/09 Rady Gminy Babiak z dnia 25 września 2009 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwu Polonisz

 
3536

nr XXXIII/238/09 Rady Gminy Babiak z dnia 25 września 2009 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwu Psary

 
3537

nr XXXIII/239/09 Rady Gminy Babiak z dnia 25 września 2009 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwu Radoszewice

 
3538

nr XXXIII/240/09 Rady Gminy Babiak z dnia 25 września 2009 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwu Stare Morzyce

 
3539

nr XXXIII/241/09 Rady Gminy Babiak z dnia 25 września 2009 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwu Stypin

 
3540

nr XXXIII/242/09 Rady Gminy Babiak z dnia 25 września 2009 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwu Wiecinin

 
3541

nr XXXIII/243/09 Rady Gminy Babiak z dnia 25 września 2009 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwu Zakrzewo

 
3542

nr XXXIII/244/09 Rady Gminy Babiak z dnia 25 września 2009 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwu Zwierzchociny

 
3543

nr XXXIII/245/09 Rady Gminy Babiak z dnia 25 września 2009 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwu Żurawieniec

 
3544

nr XXXIII/246/09 Rady Gminy Babiak z dnia 25 września 2009 r. w sprawie zasad i trybu postępowania, udzielania i rozliczania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków nie stanowiących własności gminy

 

Autor: Piotr Florek
Data utworzenia: 24.11.2009
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 11.07.2012 - 08:49