Dziennik nr 206 2008

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

z dnia 27 listopada 2008 r.

Nr 206

 

TREŚĆ
Poz.:


ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO

 
3351

nr 30/08 z dnia 7 listopada 2008 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody

 


UCHWAŁY RAD GMIN

 
3352

nr 202/XXX/2008 Rady Gminy Czerwonak z dnia 16 października 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących w roku 2009 i zwolnień w tym podatku

 
3353

nr 203/XXX/2008 Rady Gminy Czerwonak z dnia 16 października 2008 r. w sprawie opłaty od posiadania psów na 2009 rok

 
3354

nr 212/XXX/2008 Rady Gminy Czerwonak z dnia 16 października 2008 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie z budżetu Gminy Czerwonak dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku

 
3355

nr XIX/138/2008 Rady Gminy Nowe Miasto nad Wartą z dnia 17 października 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów

 
3356

nr XIX/139/2008 Rady Gminy Nowe Miasto nad Wartą z dnia 17 października 2008 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Nowym Mieście nad wartą do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej

 
3357

nr XIX/141/2008 Rady Gminy Nowe Miasto nad Wartą z dnia 17 października 2008 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru

 
3358

nr XXIV/131/08 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 23 października 2008 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości

 
3359

nr XXIV/132/08 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 23 października 2008 r. w sprawie podatku od środków transportowych

 
3360

nr XXIV/133/08 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 23 października 2008 r. w sprawie obniżenia ceny skupu 1 kwintala żyta stanowiącego podstawę do naliczania podatku rolnego

 
3361

nr XXIV/134/08 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 23 października 2008 r. w sprawie poboru podatków w drodze inkasa

 
3362

nr XXVI/109/08 Rady Gminy Kramsk z dnia 24 października 2008 r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie ze Środowiskowej Hali Sportowo-Rekreacyjnej w Wysokiem

 
3363

nr XXVI/110/08 Rady Gminy Kramsk z dnia 24 października 2008 r. w sprawie ustalenia cen i opłat za korzystanie z obiektów użyteczności publicznej

 
3364

nr XXV/145/08 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 29 października 2008 r. w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz innych składników wynagrodzenia, a także wysokości szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego

 
3365

nr 154/08/V Rady Miasta Puszczykowa z dnia 29 października 2008 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Mieście Puszczykowie

 


UCHWAŁA RADY POWIATU

 
3366

nr XXI/126/08 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 30 września 2008 r. w sprawie zmiany uchwały nr XVI/102/08 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 11 marca 2008 r. w sprawie określenia zasad wnoszenia wkładów, obejmowania, zbywania i nabywania udziałów i akcji spółek prawa handlowego

 

Autor: Piotr Florek
Data utworzenia: 27.11.2008
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 19.07.2012 - 14:08