Dziennik nr 206 2009

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 26 listopada 2009 r.

Nr 206

 

TREŚĆ
Poz.:


UCHWAŁY RAD GMIN

 
3545

nr XLVIII/339/09 Rady Gminy Duszniki z dnia 29 września 2009 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów działalności gospodarczej obejmującego działkę o numerze ewidencyjnym 3 w Podrzewiu

 
3546

nr XLVIII/340/09 Rady Gminy Duszniki z dnia 29 września 2009 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów działalności gospodarczej obejmującego działkę o numerze ewidencyjnym 638 w Podrzewiu

 
3547

nr XLVIII/341/09 Rady Gminy Duszniki z dnia 29 września 2009 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów działalności gospodarczej obejmującego działki o numerach ewidencyjnych 6/17, 6/20, 6/21, 6/22 i 6/24 w Podrzewiu

 
3548

nr XLVIII/342/09 Rady Gminy Duszniki z dnia 29 września 2009 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów działalności gospodarczej obejmującego działki o numerach ewidencyjnych 630/2, 630/3, 631, 632, 633, 634 i 636/1 w Podrzewiu

 
3549

nr XXXVIII/288/09 Rady Gminy Przemęt z dnia 29 września 2009 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2009 - 2012 dla Gminy Przemęt

 
3550

nr XXIX/239/09 Rady Miejskiej w Sompolnie z dnia 29 września 2009 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Sompolno na lata 2009 - 2012

 
3551

nr XXIX/241/09 Rady Miejskiej w Sompolnie z dnia 29 września 2009 r. w sprawie regulaminu dofinansowania szczepień drzew kasztanowca na terenie Gminy Sompolno ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

 

Autor: Piotr Florek
Data utworzenia: 26.11.2009
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 11.07.2012 - 08:42