Dziennik nr 22 2007

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Nadzoru Prawnego
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21, 61 854 16 22

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1461) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 20 lutego 2007 r.

Nr 22

 

TREŚĆ
Poz.:

 


UCHWAŁY RAD GMIN

 
556

nr LXIV/359/2006 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 26 października 2006 r. w sprawie udzielania przez Gminę Trzemeszno pomocy regionalnej na wsparcie nowych inwestycji lub tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nowa inwestycją w formie zwolnienia od podatku od nieruchomości

 
557

nr 12/06 Rady Gminy Władysławów z dnia 14 grudnia 2006 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości na rok 2007

 
558

nr 13/06 Rady Gminy Władysławów z dnia 14 grudnia 2006 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2007

 
559

nr 14/06 Rady Gminy Władysławów z dnia 14 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej na rok 2007

 
560

nr 15/06 Rady Gminy Władysławów z dnia 14 grudnia 2006 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2007

 
561

nr 16/06 Rady Gminy Władysławów z dnia 14 grudnia 2006 r. w sprawie podatku od posiadania psów na 2007 rok

 
562

nr 17/06 Rady Gminy Władysławów z dnia 14 grudnia 2006 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2007 rok

 
563

nr III/15/06 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 22 grudnia 2006 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2007 r

 
564

nr V/27/2006 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Międzychód na 2007 rok

 
565

nr III/13/06 Rady Gminy Czermin z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej za podstawę obliczenia podatku rolnego na 2007 rok

 
566

nr 19/2006 Rady Gminy Władysławów z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i przedszkoli

 
567

nr IV/22/2007 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2007

 


UCHWAŁA RADY POWIATU

 
568

nr XXXVIII/413/06 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 4 lipca 2006 r. w sprawie nadania statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie

 


POROZUMIENIA

 
569

zawarte w dniu 26 stycznia 2007 r. w Poznaniu pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Miastem Kalisz w sprawie prowadzenia spraw określonych w art. 30 ust.4 i 4a ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej - tj. zawieranie i podpisywanie w imieniu Powierzającego umowy zlecenia z zakładem opieki zdrowotnej na przeprowadzanie badań specjalistycznych dla potrzeb Powiatowej Komisji Lekarskiej

 
570

zawarte w dniu 25 stycznia 2007 r. w Poznaniu pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Powiatem Jarocińskim w sprawie prowadzenia spraw określonych w art. 30 ust.4 i 4a ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej - tj. zawieranie i podpisywanie w imieniu Powierzającego umowy zlecenia z zakładem opieki zdrowotnej na przeprowadzanie badań specjalistycznych dla potrzeb Powiatowej Komisji Lekarskiej

 


SPRAWOZDANIA

 
571

sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku przy Staroście Wagrowieckim w roku 2006

 
572

sprawozdanie Starosty Poznańskiego z prac Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2006 r

 


OBWIESZCZENIE

 
573

obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Koninie z dnia 2 lutego 2007 r. w sprawie zmiany w składzie Rady Powiaty Słupeckiego

 


OGŁOSZENIA

 
574

ogłoszenie Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 6 lutego 2007 r. w sprawie operatu ewidencji gruntów i budynków dla miasta Trzemeszna

 
575

ogłoszenie Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 6 lutego 2007 r. w sprawie operatu ewidencji gruntów i budynków dla miasta Czerniejewo

 


INFORMACJA O DECYZJACH PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI

 
576

nr WCC/59F/272/W/OPO/2007/AJ z dnia 2 lutego 2007 r. w sprawie zmiany przedmiotu i zakresu działalności na wniosek Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej sp. z o.o. z siedzibą w Lesznie

 


DECYZJA PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI

 
577

OPO-4210-3(5)/2007/1317/VI/AgS z dnia 16 lutego 2007 r. zatwierdzająca taryfę dla ciepła ustaloną przez Geotermię - Czarnków sp. z o.o.

 

Autor: Tadeusz Dziuba
Data utworzenia: 20.02.2007
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 19.09.2012 - 13:21