Dziennik nr 22 2009

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Nadzoru Prawnego
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21, 61 854 16 22

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1461) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

Dziennik nr 22 2009  

 

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 13 lutego 2009 r.

Nr 22

 

TREŚĆ
Poz.:


UCHWAŁY RAD GMIN

 
345

nr XX/165/2008 Rady Gminy Budzyń z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie nadania nazwy nowej ulicy na terenie wsi Budzyń

 
346

nr XX/173/2008 Rady Gminy Budzyń z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu gminy Budzyń na 2009 rok

 
347

nr XXIX/250/2008 Rady Gminy Stare Miasto z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania nagród i wyróżnień za wyniki w sporcie kwalifikowanym

 
348

nr XXIX/251/2008 Rady Gminy Stare Miasto z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Stare Miasto w roku 2009

 
349

nr XXIX/252/2008 Rady Gminy Stare Miasto z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom: dodatków motywacyjnych, funkcyjnych i za warunki pracy oraz niektórych innych świadczeń ze stosunku pracy w roku 2009

 
350

nr XXIX/256/2008 Rady Gminy Stare Miasto z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu na rok 2009

 
351

nr 399 Rady Miasta Konina z dnia 7 stycznia 2009 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koninie do załatwiania spraw z zakresu ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów

 
352

nr 400 Rady Miasta Konina z dnia 7 stycznia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Konina na 2009 rok

 

Autor: Piotr Florek
Data utworzenia: 13.02.2009
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 13.07.2012 - 08:30