Dziennik nr 247 2008

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Nadzoru Prawnego
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21, 61 854 16 22

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1461) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

z dnia 17 grudnia 2008 r.

Nr 247

 

TREŚĆ
Poz.:


UCHWAŁY RAD GMIN

 
4403

nr XX/119/2008 Rady Gminy Perzów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie poboru podatków w drodze inkasa

 
4404

nr XX/131/08 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 30 października 2008 r. w sprawie "Określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2009 rok"

 
4405

nr XX/140/08 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 30 października 2008 r. w sprawie "Obniżenia ceny skupu 1q żyta dla celów podatku rolnego na rok 2009"

 
4406

nr XXII/140/2008 Rady Gminy Malanów z dnia 30 października 2008 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do wymiaru podatku rolnego na 2009 rok

 
4407

nr XXII/142/2008 Rady Gminy Malanów z dnia 30 października 2008 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2009 rok

 
4408

nr XXII/143/2008 Rady Gminy Malanów z dnia 30 października 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2009 rok

 
4409

nr XXXI/227/2008 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze gminy Międzychód na rok 2009

 
4410

nr XXXI/228/2008 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie podatku od nieruchomości położonych na obszarze gminy Międzychód

 
4411

nr XXXI/229/2008 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie ustalenia dziennik stawek opłaty targowej

 
4412

nr XXXI/230/2008 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie stawki opłaty miejscowej

 
4413

nr XXXI/231/2008 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

 
4414

nr XXXI/238/2008 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie trybu udzielana i rozliczania dotacji dla przedszkoli i szkół niepublicznych

 
4415

nr XXI/125/2008 Rady Gminy Perzów z dnia 20 listopada 2008 r. w sprawie podatku od nieruchomości na 2009 r.

 
4416

nr XXI/126/2008 Rady Gminy Perzów z dnia 20 listopada 2008 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych

 
4417

nr XXVIII/348/08 Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska z dnia 20 listopada 2008 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz określenia zwolnień z podatku od nieruchomości

 
4418

nr XXVIII/348/08 Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska z dnia 20 listopada 2008 r. w sprawie ulgi podatkowej w zakresie stawek podatkowych w podatku od nieruchomości oraz przyjęcia "Programu pomocy de minimis dla przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność gospodarczą w nowo wybudowanych budynkach lub ich części oraz budowlach, których użytkowanie rozpoczęto po dniu 1 stycznia 2006 roku"

 
4419

nr XXVIII/350/08 Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska z dnia 20 listopada 2008 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta

 
4420

nr XXVIII/351/08 Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska z dnia 20 listopada 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

 
4421

nr XXVIII/352/08 Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska z dnia 20 listopada 2008 r. w sprawie opłaty targowej

 
4422

nr XXVIII/362/08 Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska z dnia 20 listopada 2008 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg, ulic gminnych na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego

 
4423

nr XX/132/08 Rady Miejskiej w Pogorzeli z dnia 20 listopada 2008 r. w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta za 1q przyjmowanej jako podstawa do naliczenia podatku rolnego na 2009 rok

 
4424

nr XX/133/08 Rady Miejskiej w Pogorzeli z dnia 20 listopada 2008 r. w sprawie: ustalenia rocznych stawek podatku od nieruchomości na rok 2009

 
4425

nr XX/133408 Rady Miejskiej w Pogorzeli z dnia 20 listopada 2008 r. w sprawie: opłaty od posiadania psów

 
4426

nr XX/135/08 Rady Miejskiej w Pogorzeli z dnia 20 listopada 2008 r. w sprawie: ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2009 rok

 
4427

nr XX/136/08 Rady Miejskiej w Pogorzeli z dnia 20 listopada 2008 r. w sprawie: ustalenia stawki dziennej opłaty targowej

 
4428

nr XX/137/08 Rady Miejskiej w Pogorzeli z dnia 20 listopada 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości

 
4429

nr XXVII/175/2008 Rady Gminy Piaski z dnia 21 listopada 2008r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień podatkowych

 
4430

nr XXVII/176/2008 Rady Gminy Piaski z dnia 21 listopada 2008r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za i kwintal, przyjmowanej jako podstawę do naliczenia podatku rolnego na 2009 rok na terenie Gminy Piaski

 
4431

nr XXVII/177/2008 Rady Gminy Piaski z dnia 21 listopada 2008r. w sprawie ustalenia dziennej stawki opłaty targowej

 
4432

nr XXI/221/08 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 26 listopada 2008 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej za podstawę obliczania podatku rolnego na terenie Gminy Kleczew na rok podatkowy 2009

 
4433

nr XXI/222/08 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 26 listopada 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok podatkowy 2009

 
4434

nr XXI/223/08 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 26 listopada 2008 r. w sprawie stawek opłaty targowej na 2009 rok

 
4435

nr XXI/221408 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 26 listopada 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów informacji o przedmiotach opodatkowania oraz deklaracji na podatek leśny, rolny i od nieruchomości

 
4436

nr XXI/225/08 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 26 listopada 2008 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na rok 2009

 
4437

nr XXIX/441/2008 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2009

 
4438

nr XXX/230/2008 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy i miasta Nowy Tomyśl na 2009 rok

 
4439

nr XXX/231/2008 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie obniżenia ceny skupu 1q żyta określonej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego i przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na 2009 rok na obszarze gminy i miasta Nowy Tomyśl

 
4440

nr XX/138/2008 Rady Gminy Lisków z dnia 3 listopada 2008 r. w sprawie opłaty od posiadania psów na 2009 rok

 
4441

nr XX/139/2008 Rady Gminy Lisków z dnia 3 listopada 2008r. W sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego

 
4442

nr XV/164/08 Rady Gminy w Lubaszu z dnia 13 listopada 2008r. W sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej

 

Autor: Piotr Florek
Data utworzenia: 17.12.2008
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 19.07.2012 - 10:23