Dziennik nr 258 2008

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Nadzoru Prawnego
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21, 61 854 16 22

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1461) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 31 grudnia 2008 r.

Nr 258*

 

TREŚĆ
Poz.:

UCHWAŁY RAD GMIN

 
4725

nr XXI/198/08 Rady Miejskiej w Zbąszyniu z dnia 24 października 2008 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie gminy Zbąszyń przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych

 
4726

nr XXVIII/202/2008 Rady Gminy Rokietnica z dnia 24 listopada 2008 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

 
4727

nr XXVIII/203/2008 Rady Gminy Rokietnica z dnia 24 listopada 2008 r. w sprawie poboru należności pieniężnych w drodze inkasa oraz zasad rozliczania inkasentów

 
4728

nr XXVIII/204/2008 Rady Gminy Rokietnica z dnia 24 listopada 2008 r. w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej

 
4729

nr XXVIII/205/2008 Rady Gminy Rokietnica z dnia 24 listopada 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2009 rok

 
4730

nr XXIII/110/08 Rady Gminy Ceków-Kolonia z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie podatku od nieruchomości na 2009 r.

 
4731

nr XXIII/111/08 Rady Gminy Ceków-Kolonia z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta podstawy do wymiaru podatku rolnego na rok 2009

 
4732

nr XXIII/112/08 Rady Gminy Ceków Kolonia z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości

 
4733

nr XXIII/113/08 Rady Gminy Ceków Kolonia z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie określenia wzoru informacji, deklaracji i załącznika do informacji i deklaracji w podatkach: rolnym, od nieruchomości oraz leśnym

 
4734

nr XXIII/114/08 Rady Gminy Ceków Kolonia z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych

 
4735

nr XXX/201/2008 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

 
4736

nr XXIV/250/08 Rady Miejskiej Kościana z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na terenie miasta Kościana

 
4737

nr XXI/174/2008 Rady Miejskiej w Dąbiu z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, przedszkolach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Dąbie na rok 2009

 
4738

nr XXI/175/2008 Rady Miejskiej w Dąbiu z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie uchwalenia regulaminu nagród dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Dąbie

 
4739

nr XXI/176/2008 Rady Miejskiej w Dąbiu z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie uchwalenia regulaminu określającego zasady i warunki przyznawania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Dąbie

 
4740

nr XX/144/08 Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim z dnia 9 grudnia 2008 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego

 
4741

nr XX/145/08 Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim z dnia 9 grudnia 2008 r. w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna do celów wymiaru podatku leśnego

 
4742

nr XX/146/08 Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim z dnia 9 grudnia 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

 
4743

nr XX/147/08 Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim z dnia 9 grudnia 2008 r. w sprawie opłaty targowej

 
4744

nr XX/148/08 Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim z dnia 9 grudnia 2008 r. o określeniu wysokości stawek podatku od środków transportowych

 
4745

nr XXV/175/2008 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 9 grudnia 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy informacji oraz deklaracji podatkowych

 
4746

nr XXI/150/2008 Rady Gminy Nowe Miasto nad Wartą z dnia 11 grudnia 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

 
4747

nr XXI/151/2008 Rady Gminy Nowe Miasto nad Wartą z dnia 11 grudnia 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości

 
4748

nr XXI/152/2008 Rady Gminy Nowe Miasto nad Wartą z dnia 11 grudnia 2008 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za rok 2008 przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego na rok 2009 na terenie Gminy Nowe Miasto nad Wartą

 
4749

nr XXI/165/2008 Rady Gminy Gołuchów z dnia 20 listopada 2008 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej za podstawę obliczania podatku rolnego na 2009 rok

 
4750

nr XXI/166/2008 Rady Gminy Gołuchów z dnia 20 listopada 2008 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2009 rok

 
4751

nr XXI/167/2008 Rady Gminy Gołuchów z dnia 20 listopada 2008 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości na 2009 rok

 
4752

nr XXI/168/2008 Rady Gminy Gołuchów z dnia 20 listopada 2008 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na rok 2009

 
4753

nr XXI/169/2008 Rady Gminy Gołuchów z dnia 20 listopada 2008 r. w sprawie zmiany uchwały nr XIII/89/2007 Rady Gminy Gołuchów z dnia 27 listopada 2007 r. dotyczącej wzorów informacji oraz deklaracji podatkowych

 

UCHWAŁA ZARZĄDU POWIATU NOWOTOMYSKIEGO

 
4754

nr SOZK/140/2008 z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Nowotomyskiego w 2009 roku

 

OGŁOSZENIE STAROSTY POWIATU MIĘDZYCHODZKIEGO

 
4755

z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domu Pomocy Społecznej w Łężeczkach - znajdującego się na terenie Powiatu Międzychodzkiego - w roku 2009

 

KOMUNIKAT STAROSTY GOSTYŃSKIEGO

 
4756

z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w 2009 roku w placówkach pomocy społecznej, prowadzonych przez Powiat Gostyński

 

OGŁOSZENIA STAROSTY SŁUPECKIEGO

 
4757

ogłoszenie z dnia 10 grudnia 2008 r. w sprawie średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w roku 2009 w domach pomocy społecznej na terenie powiatu słupeckiego

 
4758

ogłoszenie z dnia 10 grudnia 2008 r. w sprawie średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w roku 2009 w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie powiatu słupeckiego

 

 

Autor: Piotr Florek
Data utworzenia: 31.12.2008
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 04.01.2022 - 14:15