Dziennik nr 27 2010

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Nadzoru Prawnego
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21, 61 854 16 22

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1461) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 16 lutego 2010 r.

Nr 27

 

TREŚĆ
Poz.:


UCHWAŁY RAD GMIN

 
743

nr XXIX/258/09 Rady Miejskiej w Opalenicy z dnia 27 listopada 2009 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

 
744

nr XXIX/260/09 Rady Miejskiej w Opalenicy z dnia 27 listopada 2009 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Opalenica

 
745

nr XXXIV/222/2009 Rady Gminy Krzykosy z dnia 10 grudnia 2009 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Solec

 
746

nr XL/226/09 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

 
747

nr XL/228/09 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/221/09 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2010 rok i zwolnień z podatku od nieruchomości

 
748

nr XL/229/09 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/222/09 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2010 rok

 
749

nr XL/230/09 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/223/09 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na 2010 rok

 
750

nr XL/231/09 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/224/09 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie określenia wysokości opłaty targowej na 2010 rok i sposobu jej poboru

 
751

nr XXVIII/166/2009 Rady Gminy Dominowo z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Dominowo

 
752

nr XXVIII/196/09 Rady Miejskiej Gminy Kłecko z dnia 21 grudnia 2009 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej Kłecko Nr XXIII/162/05 z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów

 
753

nr XXVIII/202/09 Rady Miejskiej Gminy Kłecko z dnia 21 grudnia 2009 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej Gminy Kłecko Nr XXVII/177/09 z dnia 04 listopada 2009r. W sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

 


UCHWAŁA SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 
754

nr XLII/590/09 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 21 grudnia 2009r. W sprawie budżetu Województwa Wielkopolskiego na rok 2010

 

Autor: Piotr Florek
Data utworzenia: 16.02.2010
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 18.07.2012 - 14:40