Dziennik nr 29 2009

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Nadzoru Prawnego
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21, 61 854 16 22

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1461) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 24 lutego 2009 r.

Nr 29

 

TREŚĆ
Poz.:


UCHWAŁY RAD GMIN

 
456

nr XXXII/203/08 Rady Miasta i Gminy Buk z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów aktywności gospodarczej w Niepruszewie - Gmina Buk

 
457

nr XVII/98/08 Rady Gminy w Czajkowie z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu na rok 2009

 
458

nr XXXI/188/08 Rady Gminy Dobrzyca z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2009 rok

 


SPRAWOZDANIA STAROSTÓW

 
459

Sprawozdanie Starosty Gostyńskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2008 rok

 
460

Sprawozdanie Starosty Kaliskiego z dnia 27 stycznia 2009 r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Wspólnej dla Miasta Kalisza i Powiatu Kaliskiego za 2008 rok

 
461

Sprawozdanie Starosty Ostrzeszowskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2008

 

Autor: Piotr Florek
Data utworzenia: 24.02.2009
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 13.07.2012 - 08:15