Dziennik nr 3 2006

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 4 stycznia 2006 r.

Nr 3

 

TREŚĆ
Poz.:

 


UCHWAŁY RAD GMIN

 
35

nr XLIV/275/2005 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 31 sierpnia 2005 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu budownictwa usługowego na części działki nr 117, ark nr 1 we wsi Wydartowo w gminie Trzemeszno

 
36

nr XXV/207/05 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 29 września 2005 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie wsi Łaziska, gmina Wągrowiec

 
37

nr XLII/449/2005 Rady Miasta Gniezna z dnia 18 listopada 2005 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usługowej osiedla Winiary Północ w Gnieźnie

 
38

nr XXXVI/186/2005 Rady Gminy Jaraczewo z dnia 24 listopada 2005 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jaraczewo w Parzęczewie

 
39

nr XXXV/269/2005 Rady Gminy Czarnków z dnia 8 grudnia 2005 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Czarnków na obszarze wsi Sarbia

 
40

nr XXXV/270/2005 Rady Gminy Czarnków z dnia 8 grudnia 2005 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Czarnków na obszarze wsi Śmieszkowo i Białężyn

 
41

nr XXXV/271/2005 Rady Gminy Czarnków z dnia 8 grudnia 2005 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Czarnków na obszarze wsi Brzeźno i Białężyn

 
42

nr XXXII/214/2005 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 15 grudnia 2005 roku w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Tuliszków

 


POROZUMIENIA

 
43

zawarte w dniu 30 czerwca 2005 roku w Ostrowie Wielkopolskim pomiędzy Zarządem Powiatu Ostrowskiego a Gminą i Miastem Odolanów w sprawie określenia zasad i trybu współpracy w zakresie obsługi programu stypendialnego dla młodzieży publicznych i niepublicznych szkół ponadgimnazjalnych

 
44

zawarte w dniu 1 grudnia pomiędzy Zarządem Powiatu Rawickiego a Gminą Rawicz w sprawie administrowania drogami powiatowymi na terenie gminy Rawicz

 


OGŁOSZENIE STAROSTY KONIŃSKIEGO

 
45

z dnia 22 grudnia 2005 roku w sprawie operatu ewidencji gruntów i budynków

 

Autor: Tadeusz Dziuba
Data utworzenia: 04.01.2006
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 22.11.2012 - 14:11