Dziennik nr 31 2009

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Nadzoru Prawnego
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21, 61 854 16 22

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1461) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 27 lutego 2009 r.

Nr 31

 

TREŚĆ
Poz.:


UCHWAŁY RAD GMIN

 
465

nr XXI/257/2008 Rady Gminy Łubowo z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Łubowo

 
466

nr XXIX/204/2008 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu Miasta i Gminy Rydzyna na 2009 rok

 


UCHWAŁA SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 
467

nr XXX/419/08 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu Województwa Wielkopolskiego na rok 2009

 


SPRAWOZDANIA STAROSTÓW

 
468

sprawozdanie Starosty Grodziskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2008 roku

 
469

sprawozdanie Starosty Obornickiego z działalności Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2008 rok

 
470

sprawozdanie Starosty Złotowskiego z dnia 31 grudnia 2008 r. z Działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2008

 

Autor: Piotr Florek
Data utworzenia: 27.02.2009
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 13.07.2012 - 08:08