Dziennik nr 32 2008

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Nadzoru Prawnego
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21, 61 854 16 22

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1461) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

z dnia 12 marca 2008 r.

Nr 32

 

TREŚĆ
Poz.:


UCHWAŁA RADY GMINY

 
667

nr XVII/198/2008 Rady Miasta Gniezna z dnia 23 stycznia 2008 r. w sprawie budżetu Miasta Gniezna na rok 2008

 


UCHWAŁA SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 
668

nr XX/258/08 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 28 stycznia 2008 roku zmieniająca uchwałę Nr XVIII/240/08 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 17 grudnia 2007 r. w sprawie: budżetu Województwa Wielkopolskiego na rok 2008

 


POROZUMIENIE

 
669

porozumienie z dnia 5 lutego 2008 r. zawarte pomiędzy Powiatem Jarocińskim a Gminą Żerków w sprawie zorganizowania i zapewnienia dla mieszkańców Miasta i Gminy Żerków funkcjonowania Ośrodka Wsparcia

 


ZARZĄDZENIA STAROSTY JAROCIŃSKIEGO

 
670

zarządzenie Nr 8/2008 Starosty Jarocińskiego z dnia 7 lutego 2008 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Zakrzewie

 
671

zarządzenie Nr 9/2008 Starosty Jarocińskiego z dnia 7 lutego 2008 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w Domu Dziecka w Górze

 
672

zarządzenie Nr 10/2008 Starosty Jarocińskiego z dnia 7 lutego 2008 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w Niepublicznym Zespole Opiekuńczo-Wychowawczym Sióstr Salezjanek w Dobieszczyźnie

 


KOMUNIKATY STAROSTÓW

 
673

komunikat Starosty Gostyńskiego z dnia 5 lutego 2008 roku w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w 2008 roku w Domu Pomocy Społecznej w Chumiętkach, który znajduje się na terenie Powiatu Gostyńskiego

 
674

komunikat Starosty Gostyńskiego z dnia 5 lutego 2008 roku w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w 2008 roku w Domu Pomocy Społecznej w Chwałkowie, który znajduje się na terenie Powiatu Gostyńskiego

 
675

komunikat Starosty Obornickiego z dnia 6 lutego 2008 r. w sprawie: ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówce opiekuńczo - wychowawczej znajdującej się na terenie powiatu obornickiego

 


SPRAWOZDANIA STAROSTÓW

 
676

sprawozdanie Starosty Kaliskiego z dnia 10 stycznia 2008 r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku wspólnej dla Miasta Kalisza i Powiatu Kaliskiego za 2007 rok

 
677

sprawozdanie Starosty Obornickiego z dnia 15 stycznia 2008 r. z działalności Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2007 rok

 


OBWIESZCZENIE

 


KOMISARZA WYBORCZEGO W KALISZU

 
678

z dnia 11 lutego 2008 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Lisków przeprowadzonych w dniu 10 lutego 2008 r.

 

Autor: Piotr Florek
Data utworzenia: 12.03.2008
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 06.09.2012 - 13:40