Dziennik nr 34 2009

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Nadzoru Prawnego
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21, 61 854 16 22

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1461) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 6 marca 2009 r.

Nr 34

 

TREŚĆ
Poz.:


UCHWAŁY RAD GMIN

 
502

nr XXX/174/08 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Czempiń na rok 2009

 
503

nr XXII/115/08 Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 20 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu na rok 2009

 
504

nr XXII/117/08 Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 20 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego na rok 2009 - wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego nauczycielom w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Godziesze Wielkie

 
505

nr XXII/222/2008 Rady Miejskiej w Krzyżu Wlkp. z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2009 rok

 
506

nr XIX/124/2008 Rady Gminy Granowo z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu na rok 2009

 
507

nr XXXII/205/2008 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2009 rok

 

Autor: Piotr Florek
Data utworzenia: 06.03.2009
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 13.07.2012 - 07:53