Dziennik nr 40 2004

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Nadzoru Prawnego
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21, 61 854 16 22

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1461) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 1 kwietnia 2004 r.

Nr 40

 

TREŚĆ
Poz.:

 


UCHWAŁY RAD GMIN

 
993

nr X/66/03 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 29 grudnia 2003 r. w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości w roku podatkowym 2004

 
994

nr X/67/03 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 29 grudnia 2003 r. w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od środków transportowych

 
995

nr X/69/2004 Rady Miejskiej w Przedczu z dnia 22 stycznia 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Przedecz na 2004 rok

 
996

nr X/77/2004 Rady Miejskiej w Przedczu z dnia 22 stycznia 2004 r. w sprawie obniżenia wskaźników procentowych faktycznych wydatków ponoszonych za lokal mieszkalny, stanowiący podstawę do ustalenia wysokości dodatku mieszkaniowego

 
997

nr XVIII/89/04 Rady Gminy w Chodowie z dnia 28 stycznia 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2004 r

 
998

nr XVIII/81/04 Rady Gminy Lądek z dnia 29 stycznia 2004 r. w sprawie obniżenia wysokości wskaźników procentowych służących ustaleniu wysokości dodatków mieszkaniowych

 
999

nr XVI/140/2004 Rady Gminy Kazimierz Biskupi z dnia 30 stycznia 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2004 r

 
1000

nr 67/04 Rady Gminy Rzgów z dnia 30 stycznia 2004 r. w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Rzgów

 
1001

nr XI/59/2004 Rady Miejskiej Zagórowa z dnia 30 stycznia 2004 r. w sprawie obniżenia wysokości wskaźników procentowych służących ustalenia wysokości dodatków mieszkaniowych

 
1002

nr XVII/124/2004 Rady Miasta Słupcy z dnia 26 lutego 2004 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Słupcy - część A

 
1003

nr XV/142/04 Rady Miejskiej Turku z dnia 26 lutego 2004 r. w sprawie wysokości wskaźnika procentowego określającego maksymalną wartość dodatku mieszkaniowego

 

Autor: Andrzej Nowakowski
Data utworzenia: 01.04.2004
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 12.11.2012 - 15:51