Dziennik nr 41 2004

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Nadzoru Prawnego
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21, 61 854 16 22

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1461) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 2 kwietnia 2004r.

Nr 41

 

TREŚĆ
Poz.:

 


ROZPORZĄDZENIA WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO

 
1004

nr 30/2004 z dnia 18 marca 2004 r. w sprawie rezerwatu przyrody

 
1005

nr 31/2004 z dnia 18 marca 2004 r. w sprawie rocznych zadań ochronnych dla rezerwatu "Śnieżycowy Jar" w Nadleśnictwie Łopuchówko

 


UCHWAŁY RAD GMIN

 
1006

nr XVI/84/03 Rady Gminy w Orchowie z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy dla celu dokonania wymiaru i poboru podatku od nieruchomości

 
1007

nr XVIII/119/2004 Rady Gminy Gołuchów z dnia 22 stycznia 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2004 r

 
1008

nr XII/107/2004 Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp. z dnia 23 stycznia 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. na rok 2004

 
1009

nr XIII/78/2004 Rady Gminy w Malanowie z dnia 26 stycznia 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2004 rok

 
1010

nr XVI/92/2004 Rady Gminy w Ostrowitem z dnia 28 stycznia 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2004

 
1011

nr XV/67/2004 Rady Gminy w Grzegorzewie z dnia 30 stycznia 2004 r. w sprawie Statutu Gminy Grzegorzew

 
1012

nr XIII/79/2004 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 4 lutego 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze świadczone przez Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stawiszynie oraz szczegółowych zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat

 
1013

nr XII/86/04 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 5 lutego 2004 r. zmieniająca uchwałę w sprawie stawek opłaty targowej

 
1014

nr XII/87/04 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 5 lutego 2004 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia za inkaso opłaty targowej

 
1015

nr XVI/107/2004 Rady Gminy Czarnków z dnia 23 lutego 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2004 rok

 
1016

nr XVII/246/2004 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 24 lutego 2004 r. w sprawie wyznaczenia targowisk i miejsc dla handlu ulicznego na terenie Miasta Ostrowa Wielkopolskiego

 


UCHWAŁA SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ w POZNANIU

 
1017

nr SO 7/2-P/Ka/04 z dnia 26 lutego 2004 r. w sprawie opinii o prawidłowości prognozy kwoty długu Gminy Blizanów

 


KOMUNIKATY STAROSTÓW POWIATÓW

 
1018

komunikat Starosty Szamotulskiego z dnia 1 marca 2004 r. w sprawie średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej znajdujących się na terenie Powiatu Szamotulskiego w 2004 r

 
1019

komunikat Starosty Konińskiego z dnia 10 marca 2004 r. w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania w domu pomocy społecznej i placówce rodzinnej w powiecie konińskim w roku 2004

 
1020

ogłoszenie Starosty Poznańskiego z dnia 12 marca 2004 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówkach opiekuńczo - wychowawczych powiatu poznańskiego w roku 2004

 
1021

ogłoszenie Starosty Poznańskiego z dnia 12 marca 2004 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach w roku 2004

 

Autor: Andrzej Nowakowski
Data utworzenia: 02.04.2004
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 12.11.2012 - 15:49