Dziennik nr 41 2009

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Nadzoru Prawnego
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21, 61 854 16 22

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1461) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory dziennika urzędowego

  1. w wersji elektronicznej za lata 1924 do 1994 dostępne są do powszechnego wglądu na stronie Jagiellońskiej Biblioteki Cyfrowej pod linkami:
  2. dzienniki urzędowe w wersji papierowej są dostępne do powszechnego wglądu w czytelni Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu, Pl. Wolności 19
    • od 1919 roku  do 1928 roku
    • od roku 1984 do roku 2011

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 16 marca 2009 r.

Nr 41

 

TREŚĆ
Poz.:


UCHWAŁY RAD GMIN

 
604

nr XXI/264/2008 Rady Gminy w Łubowie z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łubowo na 2009 r.

 
605

nr XXI/266/2008 Rady Gminy w Łubowie z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości

 
606

nr XXV/266/08 Rady Miejskiej Kościana z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kościana na 2009 rok

 
607

nr XXV/267/08 Rady Miejskiej Kościana z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków oraz nagród w roku 2009

 
608

nr 241/XXXIV/2009 Rady Gminy Czerwonak z dnia 15 stycznia 2009 r. w sprawie określenia wysokości nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowych zasad jego przyznawania nauczycielom zatrudnionym w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Czerwonak

 


UCHWAŁA SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 
609

nr XXXI/436/09 z dnia 26 stycznia 2009 r. zmieniająca uchwałę nr XXX/419/08 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie :budżetu Województwa Wielkopolskiego na rok 2009

 


POROZUMIENIA

 
610

nr DI.III.0723/269/2008 zawarte w dniu 10 października 2008 r. pomiędzy Województwem Wielkopolskim a Gmina Jarocin w sprawie dokończenia realizacji zadania "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 443 w Jarocinie - ul. Św.Ducha"

 
611

nr 1/09 zawarte w dniu 14 stycznia 2009 r. pomiędzy Powiatem Rawickim a Gminą Bojanowo w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Ośrodku Interwencji Kryzysowej działającej przy Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej "Mały Dworek" w Łaszczynie

 
612

nr 2/09 zawarte w dniu 14 stycznia 2009 r. pomiędzy Powiatem Rawickim a Gminą Pakosław w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Ośrodku Interwencji Kryzysowej działającej przy Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej "Mały Dworek" w Łaszczynie

 
613

nr 3/09 zawarte w dniu 14 stycznia 2009 r. pomiędzy Powiatem Rawickim a Gminą Jutrosin w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Ośrodku Interwencji Kryzysowej działającej przy Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej "Mały Dworek" w Łaszczynie

 
614

nr 4/09 zawarte w dniu 14 stycznia 2009 r. pomiędzy Powiatem Rawickim a Gminą Rawicz w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Ośrodku Interwencji Kryzysowej działającej przy Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej "Mały Dworek" w Łaszczynie

 
615

nr 5/09 zawarte w dniu 14 stycznia 2009 r. pomiędzy Powiatem Rawickim a Gminą Miejska Górka w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Ośrodku Interwencji Kryzysowej działającej przy Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej "Mały Dworek" w Łaszczynie

 


SPRAWOZDANIE STAROSTY

 
616

z dnia 29 stycznia 2009 r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku przy Staroście Wągrowieckim w 2008 roku

 


OGŁOSZENIE BURMISTRZA

 
617

zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2008 rok położonych na obszarze Gminy i Miasta Jastrowie

 


INFORMACJA O DECYZJI PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI

 
618

nr WCC/731-ZTO-B/2904-B/2904/W/OPO/2009/AJ z dnia 10 lutego 2009 r. w sprawie zmiany przedmiotu i zakresu działalności określonej w koncesji przedsiębiorcy Pana Bogusława Żuławskiego prowadzącego działalność gospodarczą pn. "Tempeks"

 

Autor: Piotr Florek
Data utworzenia: 16.03.2009
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 13.07.2012 - 07:36