Dziennik nr 42 2004

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Nadzoru Prawnego
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21, 61 854 16 22

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1461) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 5 kwietnia 2004 r.

Nr 42

 

TREŚĆ
Poz.:

 


ROZPORZĄDZENIA

 
1022

nr 32/2004 z dnia 19 marca 2004 r. w sprawie podziału województwa wielkopolskiego na obwody łowieckie

 
1023

nr 34/2004 z dnia 22 marca 2004 r. w sprawie utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania wzdłuż linii elektroenergetycznej Plewiska - Ostrów Wielkopolski na terenie gminy Kórnik

 


UCHWAŁY RAD GMIN

 
1024

nr XVI/107/04 Rady Gminy Złotów z dnia 19 lutego 2004 r. w sprawie budżetu Gminy Złotów na rok 2004

 
1025

nr 7/2004 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 26 lutego 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2004 r.

 
1026

nr XIII/74/04 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 26 lutego 2004 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie Gminy Miasto Złotów

 
1027

nr XIII/75/04 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 26 lutego 2004 r. w sprawie zwolnień i ulg w podatku od nieruchomości przeznaczonych na działalność turystyczną i sportowo-rekreacyjną

 


UCHWAŁY SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W POZNANIU

 
1028

nr SO 6/1-D/Ka/04 z dnia 5 marca 2004 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego na rok 2004 Kalisza - miasta na prawach powiatu

 
1029

nr SO 6/1 - P/Ka/04 z dnia 5 marca 2004 r. w sprawie opinii o prawidłowości prognozy długu Kalisza - miasta na prawach powiatu

 


KOMUNIKAT STAROSTY KROTOSZYŃSKIEGO

 
1030

z dnia 16 marca 2004 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej znajdujących się na terenie powiatu krotoszyńskiego w roku 2004

 


SPRAWOZDANIA

 
1031

Starosty Kępińskiego z prac Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Kępińskiego za rok 2003

 
1032

informacja z wykonania budżetu gminy Ostrów Wielkopolskie za 2003 rok

 


WYROK

 
1033

sygn. akt II S.A./Po 2088/03 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 21 stycznia 2004 r. w sprawie skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 26 czerwca 2003 r. nr XII/90/03

 

Autor: Andrzej Nowakowski
Data utworzenia: 05.04.2004
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 12.11.2012 - 15:47