Dziennik nr 42 2009

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Nadzoru Prawnego
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21, 61 854 16 22

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1461) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 17 marca 2009 r.

Nr 42

 

TREŚĆ
Poz.:


UCHWAŁY RAD GMIN

 
619

nr XXVI/175/2008 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu na rok 2009

 
620

nr XXI/120/08 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu gminy Miejska Górka na rok 2009

 
621

nr XXII/133/08 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 4 lutego 2009 r. r. w sprawie zmiany uchwały z dnia 17 grudnia 2008 r. Nr XXI/127/08 w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/106/08 z dnia 27 sierpnia 2008 r. o szczegółowych zasadach utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Miejska Górka

 
622

nr XXVI/274/09 Rady Miejskiej Kościana z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie zmiany uchwały nr IV/20/06 Rady Miejskiej Kościana z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości na terenie Miasta Kościana

 


POROZUMIENIE

 
623

porozumienie międzygminne zawarte w dniu 16 października 2008 r. pomiędzy Gminą Czerwonak a Gmina Chrzypsko Wielkie w sprawie ustalenia zasad przyjmowania mieszkańców Gminy czerwonak przez Ośrodek Wsparcia- Środowiskowy Dom Samopomocy w Chrzypsku Wielkim oraz zasad ustalania odpłatności za pobyt w tym Domu

 


KOMUNIKAT STAROSTY KONIŃSKIEGO

 
624

z dnia 2 marca 2009 r. w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania w domu pomocy społecznej w powiecie konińskim w roku 2009

 

Autor: Piotr Florek
Data utworzenia: 17.03.2009
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 12.07.2012 - 15:00