Dziennik nr 43 2004

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Nadzoru Prawnego
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21, 61 854 16 22

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 6 kwietnia 2004 r.

Nr 43

 

TREŚĆ
Poz.:

 


UCHWAŁY RAD GMIN

 
1034

nr XIII/164/2004 Rady Miejskiej w Środzie Wlkp. z dnia 26 lutego 2004 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie miasta Środa Wlkp.

 
1035

nr XIII/165/2004 Rady Miejskiej w Środzie Wlkp. z dnia 26 lutego 2004 r. w sprawie obniżenia wysokości wskaźnika procentowego, od którego zależy wysokość dodatku mieszkaniowego

 
1036

nr XIII/167/2004 Rady Miejskiej w Środzie Wlkp. z dnia 26 lutego 2004 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Środzie Wlkp. do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej

 
1037

nr XIII/175/2004 Rady Miejskiej w Środzie Wlkp. z dnia 26 lutego 2004 r. w sprawie nadania nazwy nowej ulicy we wsi Brodowo, gm. Środa Wlkp.

 
1038

nr XXXIX/387/IV/2004 Rady Miasta Poznania z dnia 2 marca 2004 r. w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Wilda

 
1039

nr XXXIX/388/IV/2004 Rady Miasta Poznania z dnia 2 marca 2004 r. w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Dębina

 
1040

nr XXXIX/389/IV/2004 Rady Miasta Poznania z dnia 2 marca 2004 r. w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Lotników Wielkopolskich

 
1041

nr XXXIX/390/IV/2004 Rady Miasta Poznania z dnia 2 marca 2004 r. w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Strzeszyn

 
1042

nr XXXIX/391/IV/2004 Rady Miasta Poznania z dnia 2 marca 2004 r. w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Podolany

 
1043

nr XXXIX/392/IV/2004 Rady Miasta Poznania z dnia 2 marca 2004 r. w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Komandoria-Pomet

 
1044

nr XXXIX/393/IV/2004 Rady Miasta Poznania z dnia 2 marca 2004 r. w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Rataje Południowe

 
1045

nr XXXIX/394/IV/2004 Rady Miasta Poznania z dnia 2 marca 2004 r. w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Ostrów Tumski-Śródka-Zawady

 
1046

nr XXXIX/395/IV/2004 Rady Miasta Poznania z dnia 2 marca 2004 r. w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Przyjaźń

 
1047

nr XXXIX/396/IV/2004 Rady Miasta Poznania z dnia 2 marca 2004 r. w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Pod Lipami

 
1048

nr XXXIX/397/IV/2004 Rady Miasta Poznania z dnia 2 marca 2004 r. w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Wichrowe Wzgórze

 
1049

nr XXXIX/398/IV/2004 Rady Miasta Poznania z dnia 2 marca 2004 r. w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Kopernika - Raszyn

 
1050

nr XXXIX/399/IV/2004 Rady Miasta Poznania z dnia 2 marca 2004 r. w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Św. Łazarza

 
1051

nr XXXIX/400/IV/2004 Rady Miasta Poznania z dnia 2 marca 2004 r. w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Ławica

 
1052

nr XXXIX/401/IV/2004 Rady Miasta Poznania z dnia 2 marca 2004 r. w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Chartowo

 
1053

nr XXXIX/402/IV/2004 Rady Miasta Poznania z dnia 2 marca 2004 r. w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Głuszyna

 
1054

nr XXXIX/403/IV/2004 Rady Miasta Poznania z dnia 2 marca 2004 r. w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Rataje nad Wartą

 

Autor: Andrzej Nowakowski
Data utworzenia: 06.04.2004
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 12.11.2012 - 15:45