Dziennik nr 44 2004

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Nadzoru Prawnego
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21, 61 854 16 22

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1461) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 7 kwietnia 2004 r.

Nr 44

 

TREŚĆ
Poz.:

 


ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO

 
1055

nr 33/04 z dnia 22 marca 2004 r. w sprawie podjęcia działań w związku z wystąpieniem wścieklizny u zwierząt

 


UCHWAŁY RAD GMIN

 
1056

nr XIV/140/2004 Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn z dnia 12 lutego 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2004 rok

 
1057

nr XIII/97/04 Rady Miejskiej Gminy Kłecko z dnia 16 lutego 2004 r. w sprawie uchwalenia Budżetu Gminy Kłecko na 2004 r.

 
1058

nr XIII/99/04 Rady Miejskiej Gminy Kłecko z dnia 16 lutego 2004 r. w sprawie obniżenia wskaźników procentowych służących ustalaniu wysokości dodatku mieszkaniowego

 
1059

nr XIII/101/04 Rady Miejskiej Gminy Kłecko z dnia 16 lutego 2004 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Kłecku

 
1060

nr XI/73/2004 Rady Gminy Miedzichowo z dnia 18 lutego 2004 r. w sprawie wprowadzenia zwolnień przedmiotowych w podatku od nieruchomości

 
1061

nr XXII/170/2004 Rady Miejskiej w Obornikach z dnia 26 lutego 2004 r. zmieniająca uchwałę nr XXXI/302/2000 Rady Miejskiej w Obornikach z dnia 29 listopada 2000r. w sprawie nadania nazw ulicom wsi Rożnowo

 
1062

nr XVIII/102/04 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 25 lutego 2004 r. w sprawie Flagi Miasta Szamotuły oraz określenia zasad jej używania

 
1063

nr XVI/101/04 Rady Gminy Jaraczewo z dnia 26 lutego 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Jaraczewo na 2004 rok

 
1064

nr XXII/171/2004 Rady Miejskiej w Obornikach z dnia 26 lutego 2004 r. w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Rożnowo

 
1065

nr XX/101/2004 Rady Miasta Luboń z dnia 4 marca 2004 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Luboń na lata 2004-2008

 
1066

nr XX/102/2004 Rady Miasta Luboń z dnia 4 marca 2004 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta Luboń

 
1067

nr XIX/110/2004 Rady Miejskiej w Grodzisku Wlkp. z dnia 10 marca 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Grodzisk Wlkp. na 2004 r.

 
1068

nr XIX/112/2004 Rady Miejskiej w Grodzisku Wlkp. z dnia 10 marca 2004 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/198/2001 z dnia 7 czerwca 2001 r. dotyczącej ustalenia stawek opłaty targowej na terenie miasta i gminy Grodzisk Wlkp.

 


SPRAWOZDANIE

 
1069

Starosty Śremskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2003 r.

 


KOMUNIKATY

 
1070

Starosty Złotowskiego z dnia 5 marca 2004 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w 2004 roku w II Rodzinnym Domu Dziecka w Złotowie

 
1071

Starosty Wolsztyńskiego z dnia 15 marca 2004 roku w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej znajdujących się na terenie Powiatu Wolsztyńskiego w roku 2004

 


OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO

 
1072

z dnia 16 marca 2004 r. o wynikach głosowania i wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Trzemesznie

 

Autor: Andrzej Nowakowski
Data utworzenia: 07.04.2004
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 12.11.2012 - 15:43