Dziennik nr 45 2004

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Nadzoru Prawnego
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21, 61 854 16 22

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1461) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 9 kwietnia 2004 r.

Nr 45

 

TREŚĆ
Poz.:

 


UCHWAŁY RAD GMIN

 
1073

nr XIII/77/2004 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 4 lutego 2004 r. w sprawie budżetu gminy i miasta Stawiszyn na rok 2004

 
1074

nr XII/90/2004 Rady Gminy Święciechowa z dnia 10 lutego 2004 r. w sprawie budżetu gminy na rok 2004

 
1075

nr XII/92/2003 Rady Gminy Swięciechowa z dnia 10 lutego 2004 r. zmieniająca uchwałę nr X/81/2003 Rady Gminy Świeciechowa z dnia 3 grudnia 2003 r. w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa

 
1076

nr XII/59/2004 Rady Gminy Krzemieniewo z dnia 12 lutego 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2004

 
1077

nr XII/67/2004 Rady Gminy w Szczytnikach z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2004 rok

 
1078

nr XI/66/04 Rady Gminy Mieleszyn z dnia 27 lutego 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Mieleszyn na rok 2004 r.

 
1079

nr XIV/81/04 Rady Gminy Ceków - Kolonia z dnia 4 marca 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2004

 


UCHWAŁA ZWIĄZKU GMIN

 
1080

nr 6/04 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Słupeckiego z dnia 23 lutego 2004 w sprawie uchwalenia planu finansowego na 2004 r.

 


POROZUMIENIE

 
1081

zawarte w dniu 15 marca 2004 r. pomiędzy Powiatem Pilskim a gminą Białośliwie w sprawie udzielenia dotacji celowej

 


ZARZĄDZENIE STAROSTY KOLSKIEGO

 
1082

nr 4/2004 w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Kole przy ul. Poniatowskiego 21 w Domu Pomocy Społecznej w Kole przy ul. Blizna 55

 

Autor: Andrzej Nowakowski
Data utworzenia: 09.04.2004
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 12.11.2012 - 15:40