Dziennik nr 46 2004

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Nadzoru Prawnego
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21, 61 854 16 22

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 13 kwietnia 2004 r.

Nr 46

 

TREŚĆ
Poz.:

 


UCHWAŁY RAD GMIN

 
1083

nr XV/106/04 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 23 stycznia 2004 r. w sprawie budżetu gminy Kobylin na rok 2004

 
1084

nr XVI/63/2004 Rady Gminy Mycielin z dnia 26 stycznia 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2004 r.

 
1085

nr X/81/04 Rady Gminy Koźminek z dnia 17 lutego 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koźminek na rok 2004 r.

 
1086

nr XII/69/04 Rady Gminy Dobrzyca z dnia 25 lutego 2004 r. w sprawie dodatków mieszkaniowych

 
1087

nr XVII/99/2004 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 26 lutego 2004 r. w sprawie obniżenia wysokości wskaźników procentowych służących do ustalania wysokości dodatku mieszkaniowego

 
1088

nr XVII/100/2004 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 26 lutego 2004 r. w sprawie zmiany nazwy Placu Wolności na Plac Wolności im. Jana Pawła II

 
1089

nr XVII/107/2004 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 26 lutego 2004 r. w sprawie zmiany Statutu Miasta i Gminy Pleszew

 


UCHWAŁY SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W POZNANIU

 
1090

nr SO 9/3-D/Ka/04 z dnia 4 marca 2004 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania przez Gminę Chocz deficytu budżetowego na rok 2004

 
1091

nr SO 9/3-P/Ka/04 z dnia 4 marca 2004 r. w sprawie opinii o prawidłowości prognozy kwoty długu Gminy Chocz

 
1092

nr SO 7/6-P/Ka/04 z dnia 5 marca 2004 r. w sprawie opinii o prawidłowości prognozy kwoty długu Gminy Rozdrażew

 

Autor: Andrzej Nowakowski
Data utworzenia: 13.04.2004
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 12.11.2012 - 15:37