Dziennik nr 46 2009

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Nadzoru Prawnego
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21, 61 854 16 22

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1461) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 20 marca 2009 r.

Nr 46

 

TREŚĆ
Poz.:


UCHWAŁY RAD GMIN

 
676

nr XXVII/171/08 Rady Gminy Komorniki z dnia 8 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Szreniawa przy ul. Dworcowej obejmującego działki nr ewid. gruntu 14/1, 14/4, 14/5, 14/7, 14/189 ,14/190, 14/9, 14/10, 14/11 i część działki 14/12-etap II

 
677

nr XIX/131/08 Rady Miejskiej Gminy Kłecko z dnia 15 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia Budżetu Gminy Kłecko na 2009 rok

 
678

nr XIX/132/08 Rady Miejskiej Gminy Kłecko z dnia 15 grudnia 2008 r. w sprawie zasad używania herbu i flagi Gminy Kłecko

 
679

nr XXV/371/2008 Rady Miejskiej w Środzie Wlkp. z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Środa Wielkopolska na rok 2009

 
680

nr XXII/159/08 Rady gminy Kiszkowo z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej dla obszaru działek nr ewid. 48 i 195 w Sławnie

 
681

nr XXIX/178/09 Rady Gminy Wijewo z dnia 2 lutego 2009 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/143/08 Rady Gminy Wijewo z dnia 8 października 2008 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

 
682

nr XXX/236/09 Rady Miejskiej w Grodzisku Wlkp. z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

 

Autor: Piotr Florek
Data utworzenia: 20.03.2009
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 12.07.2012 - 14:48