Dziennik nr 47 2004

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Nadzoru Prawnego
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21, 61 854 16 22

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 14 kwietnia 2004 r.

Nr 47

 

TREŚĆ
Poz.:

 


ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO

 
1093

nr 35/04 z dnia 26 marca 2004 r. w sprawie rezerwatu przyrody

 


UCHWAŁY RAD GMIN

 
1094

nr XV/102/03 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości

 
1095

nr 99/04 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 27 stycznia 2004 r. w sprawie obniżenia wskaźników procentowych faktycznych wydatków ponoszonych za lokal mieszkalny, stanowiący podstawę do ustalenia wysokości dodatku mieszkaniowego

 
1096

nr 100/04 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 27 stycznia 2004 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokali użytkowych stanowiących własność gminy Kłodawa oraz określenia zasad tej sprzedaży

 
1097

nr XVIII/88/04 Rady Gminy w Chodowie z dnia 28 stycznia 2004 r. w sprawie obniżenia wskaźników procentowych ograniczających wysokość dodatku mieszkaniowego

 
1098

nr XV/102/04 Rady Gminy Powidz z dnia 12 lutego 2004 r. w sprawie ustalenia sieci Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Powidzu oraz granic jego obwodu

 
1099

nr XV/105/04 Rady Gminy Powidz z dnia 12 lutego 2004 r. w sprawie obniżenia wysokości wskaźników procentowych służących ustaleniu wysokości dodatków mieszkaniowych

 
1100

nr XVII/86/04 Rady Gminy Duszniki z dnia 18 lutego 2004 r. w sprawie obniżenia wysokości wskaźników procentowych dla ustalania dodatków mieszkaniowych

 
1101

nr XI/68/2004 Rady Gminy Miedzichowo z dnia 18 lutego 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2004 rok

 
1102

nr XI/69/2004 Rady Gminy Miedzichowo z dnia 18 lutego 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miedzichowo

 
1103

nr XVI/82/04 Rady Gminy w Kole z dnia 25 lutego 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Koło na 2004 rok

 
1104

nr 245 Rady Miasta Konina z dnia 25 lutego 2004 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina, w części dotyczącej rejonu : Nowy Dwór i Chorzeń II, w prawobrzeżnej części miasta

 
1105

nr XI/63/04 Rady Gminy Krzymów z dnia 1 marca 2004 r. w sprawie nadania nazwy ulicy - Kupiecka

 
1106

nr XVI/87/2004 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 12 marca 2004 r. w sprawie budżetu Gminy Golina na rok 2004

 
1107

nr XXIX/177/2004 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 16 marca 2004 r. w sprawie nadania nazwy ulicy

 
1108

nr XXIX/178/2004 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 16 marca 2004 r. w sprawie nadania nazwy ulicy

 
1109

nr XXIX/179/2004 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 16 marca 2004 r. w sprawie nadania nazw ulic

 


UCHWAŁY SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W POZNANIU

 
1110

nr 12/SO-11/D/04/Ko z dnia 4 marca 2004 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego zaplanowanego w uchwale budżetowej Gminy i Miasta Przedecz na 2004 rok

 
1111

nr 17/SO-11/P/04/Ko z dnia 4 marca 2004 r. w sprawie wydania opinii o prawidłowości prognozy kwoty długu publicznego załączonej do uchwały budżetowej Gminy i Miasta Przedecz na 2004 rok

 

Autor: Andrzej Nowakowski
Data utworzenia: 14.04.2004
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 12.11.2012 - 15:35