Dziennik nr 49 2004

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Nadzoru Prawnego
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21, 61 854 16 22

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1461) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 16 kwietnia 2004 r.

Nr 49

 

TREŚĆ
Poz.:

 


ROZPORZĄDZENIA WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO

 
1125

nr 36/04 z dnia 26 marca 2004 r. w sprawie podjęcia działań w związku z wystąpieniem wścieklizny u zwierząt

 
1126

nr 37/04 z dnia 26 marca 2004 r. w sprawie podjęcia działań w związku z wystąpieniem wścieklizny u zwierząt

 
1127

nr 38/04 z dnia 26 marca 2004 r. w sprawie podjęcia działań w związku z wystąpieniem wścieklizny u zwierząt

 
1128

nr 39/04 z dnia 29 marca 2004 r. zmieniające rozporządzenie Wojewody Poznańskiego w sprawie utworzenia Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka

 


UCHWAŁY RAD GMIN

 
1129

nr VIII/47/2003 Rady Gminy Gniezno z dnia 24 czerwca 2003 r. w sprawie ustalenia zasad zwolnień z podatku od nieruchomości

 
1130

nr XV/91/03 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 27 listopada 2003 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Bytyń rejon południowo-wschodni DK-2

 
1131

nr XIV/74/04 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 24 lutego 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miłosław na 2004 r.

 
1132

nr XIV/75/04 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 24 lutego 2004 r. w sprawie ustalenia wskaźników procentowych wydatków wpływających na wysokość dodatku mieszkaniowego

 
1133

nr XVIII/218/04 Rady Miasta Piły z dnia 24 lutego 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Piły na 2004 rok

 
1134

nr XIV/177/2004 Rady Miejskiej w Środzie Wlkp. z dnia 18 marca 2004 r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości

 


UCHWAŁY SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W POZNANIU

 
1135

nr 9/SO-23/P/2004 z dnia 11 marca 2004 r. w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości prognozy kwoty długu Gminy Sieraków

 
1136

nr SO 9/5-D/Ka/04 z dnia 16 marca 2004 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania przez Miasto i Gminę Ostrzeszów deficytu budżetowego na rok 2004

 
1137

nr SO 9/5-P/Ka/04 z dnia 16 marca 2004 r. w sprawie opinii o prawidłowości prognozy kwoty długu Miasta i Gminy Ostrzeszów

 


ZARZĄDZENIA STAROSTY TURECKIEGO

 
1138

nr 28/2004 z dnia 22 marca 2004 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w Domu Dziecka "Oaza" w nowym Świecie na rok 2004

 
1139

nr 29/2004 z dnia 22 marca 2004 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Skęczniewie na rok 2004

 
1140

nr 30/2004 z dnia 22 marca 2004 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w Domu Rodzinnym "Przystań" w Ogrzelczynie na rok 2004

 
1141

nr 31/2004 z dnia 22 marca 2004 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w Domu Dziecka im. J.Cz. Babickiego w Turku na rok 2004

 


KOMUNIKATY STAROSTÓW

 
1142

komunikat Starosty Jarocińskiego z dnia 24 marca 2004 r. w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w 2004 roku w Domu Dziecka w Górze

 
1143

komunikat Starosty Jarocińskiego z dnia 24 marca 2004 r. w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w 2004 roku w Domu Pomocy Społecznej w Zakrzewie

 
1144

komunikat Starosty Kaliskiego z dnia 24 marca 2004 r. w sprawie średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Liskowie w 2004 r.

 


KOMUNIKAT PREZYDENTA MIASTA KONINA

 
1145

w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Koninie

 


SPRAWOZDANIE STAROSTY OSTROWSKIEGO

 
1146

z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2003 r.

 


DECYZJA PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI

 
1147

nr OPO-4210-7(5)/2004/293/IV/AS z dnia 29 marca 2004 r. zatwierdzająca taryfę dla ciepła ustaloną przez Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej we Wrześni Spółka Akcyjna

 

Autor: Andrzej Nowakowski
Data utworzenia: 16.04.2004
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 12.11.2012 - 15:30