Dziennik nr 51 2004

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Nadzoru Prawnego
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21, 61 854 16 22

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1461) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 20 kwietnia 2004 r.

Nr 51

 

TREŚĆ
Poz.:

 


ROZPORZĄDZENIA DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W POZNANIU

 
1166

z dnia 30 marca 2004 r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej komunalnego ujęcia wody podziemnej w Słupcy

 
1167

z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie programu działań mających na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych dla obszaru zlewni rzeki Kopel

 
1168

z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie programu działań mających na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych dla obszaru zlewni rzeki Olszynka

 
1169

z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie programu działań mających na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych dla obszaru zlewni rzeki Oszczynica

 
1170

z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie programu działań mających na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych dla obszaru zlewni rzek Pogona i Dąbrówka

 
1171

z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie programu działań mających na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych dla obszaru zlewni Rowu Racockiego (Rowu Wyskoć)

 
1172

z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie programu działań mających na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych dla obszaru zlewni rzeki Sama

 
1173

z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie programu działań mających na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych dla obszaru zlewni rzek Samica Stęszewska i Mogilnica

 


UCHWAŁY RAD GMIN

 
1174

nr XIII/105/04 Rady Gminy Kościan z dnia 29 stycznia 2004 r. zmieniająca uchwałę nr X/77/03 Rady Gminy Kościan z dnia 13 listopada 2003 r. w sprawie ustalenia wysokości podatków i opłat lokalnych na rok 2004

 
1175

nr XVII/72/2004 Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 5 lutego 2004 r. w sprawie nadania nazw ulicom w obrębie wsi Żydów

 
1176

nr XII/88/04 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 5 lutego 2004 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zdunach do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej

 
1177

nr XII/64/04 Rady Gminy Szczytniki z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie utworzenia sołectwa Murowaniec

 
1178

nr XII/65/04 Rady Gminy Szczytniki z dnia 20 lutego 2004 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabywaniu lokali ich najemcom

 
1179

nr XV/84/04 Rady Gminy Trzcinica z dnia 24 lutego 2004 r. w sprawie obniżenia wskaźników procentowych od których uzależniona jest wysokość dodatku mieszkaniowego łącznie z ryczałtem

 
1180

nr XV/85/04 Rady Gminy Trzcinica z dnia 24 lutego 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Gmina Trzcinica

 
1181

nr XV/86/04 Rady Gminy Trzcinica z dnia 24 lutego 2004 r. zmieniająca uchwałę w sprawie urzędowego wykazu nazw ulic w miejscowości Laski

 
1182

nr 82/XI/04 Rady Gminy Brzeziny z dnia 25 lutego 2004 r. w sprawie zmiany uchwały nr 121/XVIII/2000 Rady Gminy Brzeziny z dnia 5 września 2000 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania za pracę oraz zasady przyznawania nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych na terenie gminy Brzeziny dodatków do wynagrodzeń i nagród

 
1183

nr XVIII/134/2004 Rady Miejskiej w Krotoszynie z dnia 26 lutego 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty targowej

 
1184

nr XIII/71/2004 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 26 lutego 2004 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości

 
1185

nr XVI/84/2004 Rady Gminy Wijewo z dnia 26 lutego 2004 r. w sprawie określenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, dla których zarządcą jest gmina Wijewo, na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu

 
1186

nr XIII/68/04 Rady Gminy Szczytniki z dnia 2 marca 2004 r. w sprawie stawek odpłatności za usługi opiekuńcze świadczone przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczytnikach

 
1187

nr XL/417/IV/2004 Rady Miasta Poznania z dnia 9 marca 2004 r. w sprawie nazewnictwa ulic Poznania

 
1188

nr XL/418/IV/2004 Rady Miasta Poznania z dnia 9 marca 2004 r. w sprawie nazewnictwa ulic Poznania

 

Autor: Andrzej Nowakowski
Data utworzenia: 20.04.2004
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 12.11.2012 - 15:23