Dziennik nr 51 2009

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Nadzoru Prawnego
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21, 61 854 16 22

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1461) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 25 marca 2009 r.

Nr 51

 

TREŚĆ
Poz.:


UCHWAŁY RAD GMIN

 
723

nr 209/XXIII/08 Rady Miejskiej w Wieleniu z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie określenia zasad zbywania, nabywania i obciążania nieruchomości gruntowych, oraz zasad sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych na terenie gminy Wieleń

 
724

nr XXV/167/08 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu na rok 2009

 
725

nr XI/90/08 Rady Gminy w Chodzieży z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu Gminy Chodzież na rok 2009

 
726

nr XVII/115/08 Rady Gminy Rychtal z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rychtal na 2009 rok

 
727

nr XVIII/140/08 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2009

 
728

nr XXIV/177/09 Rady Gminy Siedlec z dnia 27 stycznia 2009 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Siedlec na lata 2009 - 2014

 
729

nr XXII/165/2009 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie nadania nazwy ulicom oraz zmiany nazw ulic w miejscowości Włoszakowice

 


OBWIESZCZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO

 
730

z dnia 19 marca 2009 r. w sprawie ustalenia wysokości wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych w województwie wielkopolskim

 

Autor: Piotr Florek
Data utworzenia: 25.03.2009
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 12.07.2012 - 14:36