Dziennik nr 52 2008

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

z dnia 9 kwietnia 2008 r.

Nr 52

 

TREŚĆ
Poz.:


UCHWAŁY RAD GMIN

 
1080

nr X/84/2007 Rady Miejskiej w Przedczu z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie budżetu na rok 2008

 
1081

nr XVI/78/07 Rady Gminy Kramsk z dnia 21 grudnia 2007 r. w sprawie budżetu gminy na 2008 rok

 
1082

nr XVI/98/2008 Rady Gminy w Bralinie z dnia 28 stycznia 2008 r. w sprawie budżetu na rok 2008

 
1083

nr XVIII/171/08 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 1 lutego 2008 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Malewie i Dusinie

 
1084

nr XIV/96/2008 Rady Gminy Lisków z dnia 8 lutego 2008 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokośa.ć stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, mieszkaniowego oraz za warunki pracy, jak również szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokości i warunków wypłacania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Lisków

 
1085

nr XVI/91/08 Rady Gminy w Chodowie z dnia 13 lutego 2008 r. w sprawie budżetu na rok 2008

 
1086

nr XIV/96/08 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 20 lutego 2008 r. w sprawie regulaminu na rok 2008 określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom zatrudnionym w szkołach, przedszkolach prowadzonych przez Gminę Sieroszewice dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego

 
1087

nr XXII/227/2008 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 22 lutego 2008 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi usuwania odpadów z nieruchomości

 
1088

nr XXI/77/08 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 22 lutego 2008 r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwalniania od opłat i tryb ich pobierania świadczone przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowych Skalmierzycach

 
1089

nr XII/92/08 Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim z dnia 27 lutego 2008 r. w sprawie wprowadzenia zmian do opłaty targowej

 


KOMUNIKATY STAROSTY WRZESIŃSKIEGO

 
1090

z dnia 3 marca 2008 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej we Wrześni w 2008 roku

 
1091

z dnia 3 marca 2008 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w Ośrodku Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkowie w 2008 roku

 
1092

z dnia 3 marca 2008 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w Rodzinnym Domu Dziecka w Pyzdrach w 2008 roku

 


SPRAWOZDANIE STAROSTY KONIŃSKIEGO

 
1093

z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w roku 2007

 


OGŁOSZENIE STAROSTY GNIEŹNIEŃSKIEGO

 
1094

z dnia 13 marca 2008 r. w sprawie operatu kartograficznego dla miasta Kłecka

 

Autor: Piotr Florek
Data utworzenia: 09.04.2008
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 06.09.2012 - 12:36