Dziennik nr 53 2004

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Nadzoru Prawnego
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21, 61 854 16 22

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1461) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 22 kwietnia 2004 r.

Nr 53

 

TREŚĆ
Poz.:

 


UCHWAŁY RAD GMIN

 
1225

nr XVII/125/2004 Rady Miejskiej w Krotoszynie z dnia 29 stycznia 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2004 rok

 
1226

nr XIII/156/2004 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 30 stycznia 2004 r. w sprawie wzoru formularzy do wymiaru i podatku od nieruchomości

 
1227

nr XIX/173/04 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 23 stycznia 2004 r. w sprawie regulaminu targowisk

 
1228

nr XIX/174/04 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 23 stycznia 2004 r. w sprawie opłaty targowej

 
1229

nr XIX/119/2004 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 24 lutego 2004 r. w sprawie zmiany obwodu szkolnego Gimnazjum Nr 2 w Międzychodzie

 
1230

nr XIV/84/2004 Rady Gminy Kotlin z dnia 25 lutego 2004 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kotlinie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej

 
1231

nr XX/119/04 Rady Miasta Czarnków z dnia 26 lutego 2004 r. w sprawie zasad zbywania lokali mieszkalnych lub budynków mieszkalnych, w których znajduje się tylko jeden lokal na rzecz osób, którym przysługuje ustawowe pierwszeństwo w ich nabyciu

 
1232

nr XV/85/2004 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 26 lutego 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy na 2004 rok

 
1233

nr XV/85/2004 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 26 lutego 2004 r. w sprawie zasad korzystania z herbu gminy Lwówek

 
1234

nr XIII/130/04 Rady Gminy Przygodzice z dnia 26 lutego 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Przygodzice na 2004 rok

 
1235

nr XIII/74/2004 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 26 lutego 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Sieroszewice na 2004 rok

 
1236

nr XIII/81/04 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 5 marca 2004 r. w sprawie obniżenia wskaźników procentowych służących do ustalenia wysokości dodatku mieszkaniowego

 
1237

nr XI/82/04 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 10 marca 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2004 rok

 


KOMUNIKATY STAROSTY PLESZEWSKIEGO

 
1238

z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w 2004 r. w domach pomocy społecznej działających na terenie powiatu pleszewskiego

 
1239

z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania dzieci w 2004 r. w placówkach opiekuńczo - wychowawczych działających na terenie powiatu pleszewskiego

 


POROZUMIENIE

 
1240

zawarte w dniu 18 lutego 2004 r. pomiędzy Powiatem Czarnkowsko - Trzcianeckim a Gminą Miasta Czarnków i Gminą Czarnków w sprawie wykonania prac przygotowawczych w zakresie budowy obwodnicy miasta Czarnkowa

 

Autor: Andrzej Nowakowski
Data utworzenia: 22.04.2004
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 12.11.2012 - 15:18